Документ 33-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 1149-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 січня 2007 р. N 33
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1149 ( 1149-2010-п ) від 08.12.2010 }
{ Дію Постанови відновлено у зв'язку з втратою чинності
Постанови КМ N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 та
відновленням дії Постанови КМ N 1782 ( 1782-2004-п )
від 31.12.2004 згідно з Постановою КМ N 327
( 327-2010-п )від 23.04.2010 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 }
Про внесення змін до пункту 11 Формули розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
та коштів, що передаються до відповідного місцевого
бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом
м. Севастополя, міста республіканського Автономної
Республіки Крим чи обласного значення, якому
адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища, та бюджетами територіальних громад сіл,
селищ, міст та їх об'єднань

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до пункту 11 Формули розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до
відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським
бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної
Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно
підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами
територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня
2004 р. N 1782 ( 1782-2004-п ) "Деякі питання врегулювання
міжбюджетних відносин" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 1,
ст. 19), такі зміни:
формулу "V = H х N + V ," замінити формулою
yms yms r(m) yg
"V = H х N х K + V ,";
yms yms r(m) y3 yg
доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого
змісту:
"K - коригуючий коефіцієнт для бюджетів районів,
y3 визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
5 вересня 2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 38, ст. 1729);".
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34вгору