Документ 33а-06, поточна редакція — Прийняття від 30.12.1962

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про утворення нових районів у містах Запоріжжі,
Кривому Розі та Одесі Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1963, N 2, ст. 33 )

Враховуючи значне збільшення населення і зростання економіки
у містах Запоріжжі, Кривому Розі та Одесі, Президія Верховної Ради
Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Утворити нові райони:
Шевченківський - в місті Запоріжжі, за рахунок території
Жовтневого і Орджонікідзевського районів;
Інгулецький - в місті Кривому Розі, за рахунок території
Дзержинського району, підпорядкувавши Інгулецькій районній Раді
м. Інгулець Широківського району і смт Рахманівку;
Київський - в місті Одесі, за рахунок території Іллічівського
і Приморського районів, підпорядкувавши Київській районній Раді
смт Іллічівку.
2. Доручити виконкомам Запорізької, Дніпропетровської і
Одеської обласних Рад депутатів трудящих визначити межі зазначених
в п. 1 цього Указу новоутворених районів.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 30 грудня 1962 р.вгору