Документ 3298-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.06.1993
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.07.1993. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до Декрету Кабінету
Міністрів України "Про впорядкування діяльності
суб'єктів підприємницької діяльності, створених
за участю державних підприємств"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 30, ст.321 )

З метою забезпечення реалізації міжнародних угод в галузі
будівництва Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Пункт 1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про впорядкування
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за
участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 року N 24-92
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 94) після
слів "державні підприємства" доповнити словами "(за винятком
будівельних організацій, підприємств будівельної індустрїї та
будівельних матеріалів, які є засновниками господарських
товариств, що здійснюватимуть проектування та перспективне
будівництво за кордоном)".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 червня 1993 року
N 3298-XIIвгору