Документ 3292-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 436-IV


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про державну контрольно-ревізійну службу
в Україні"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 29, ст.308 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 Кодексом N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 - набирає чинності з 01.01.2004 року )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів:
 
     1. Доповнити пункт 8 статті 17 Закону України "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) ( Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414 ) словами "та витрачанням виділених бюджетних коштів".
 
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000 )
 
     3. Пункт 1 статті 5 Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440) викласти в такій редакції:
     "1. Підставою для порушення справи про банкрутство є письмова заява будь-кого з кредиторів, боржника, органів державної податкової служби або державної контрольно-ревізійної служби до арбітражного суду".
 
( Пункт 4 втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

 
 Президент України                  Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 17 червня 1993 року
N 3292-XIIвгору