Документ 3292-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 436-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про державну контрольно-ревізійну службу
в Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 29, ст.308 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30
Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 - набирає чинності з 01.01.2004 року )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів:
1. Доповнити пункт 8 статті 17 Закону України "Про споживчу
кооперацію" ( 2265-12 ) ( Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 30, ст. 414 ) словами "та витрачанням виділених бюджетних
коштів".
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III
( 2121-14 ) від 07.12.2000 )
3. Пункт 1 статті 5 Закону України "Про банкрутство"
( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31,
ст. 440) викласти в такій редакції: "1. Підставою для порушення справи про банкрутство є письмова
заява будь-кого з кредиторів, боржника, органів державної
податкової служби або державної контрольно-ревізійної служби до
арбітражного суду".
( Пункт 4 втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 червня 1993 року
N 3292-XIIвгору