Документ 329/2009, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.06.2014, підстава - 504/2014

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 504/2014 ( 504/2014 ) від 06.06.2014 }
Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації
проекту Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору

З метою забезпечення здійснення у 2009 році невідкладних
заходів щодо ефективної реалізації проекту Євро-Азіатського
нафтотранспортного коридору, виконання українсько-азербайджанських
домовленостей щодо транспортування каспійської нафти з
використанням нафтопроводу "Одеса - Броди" та відповідно до
пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити План невідкладних заходів щодо забезпечення
реалізації проекту Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору
(додається).
2. Кабінету Міністрів України забезпечити спрямування і
координацію роботи міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади щодо виконання Плану невідкладних заходів,
затвердженого статтею 1 цього Указу.
3. Ліквідувати Міжвідомчу робочу групу з опрацювання питань
забезпечення роботи нафтопроводу "Одеса - Броди" за проектним
напрямом.
У зв'язку з цим визнати таким, що втратив чинність, Указ
Президента України від 22 травня 2008 року N 474 ( 474/2008 ) "Про
забезпечення роботи нафтопроводу "Одеса - Броди" за проектним
напрямом".
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 травня 2009 року
N 329/2009

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 14 травня 2009 року N 329/2009
ПЛАН
невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації
проекту Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору

1. Вжити заходів щодо підготовки та проведення за участю
представників Європейської Комісії, Азербайджанської Республіки,
Республіки Грузія, Литовської Республіки, Республіки Польща, інших
заінтересованих держав презентації техніко-економічного
обґрунтування проекту Євро-Азіатського нафтотранспортного
коридору, затвердженого 24 квітня 2009 року, та опрацювати питання
щодо підписання за результатами презентації спільного меморандуму
про підтримку реалізації проекту Євро-Азіатського
нафтотранспортного коридору (далі - проект ЄАНТК).
Міністерство закордонних справ
України, Міністерство палива та
енергетики України, за участю
Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України", відкритого
акціонерного товариства
"Укртранснафта"
Термін - травень 2009 року
2. Внести в установленому порядку узгоджені пропозиції щодо
створення міжвідомчої робочої групи з координації роботи щодо
реалізації проекту ЄАНТК.
Міністерство закордонних справ
України, Міністерство палива
та енергетики України
Термін - травень 2009 року
3. Забезпечити залучення в установленому порядку кредиту від
Європейського банку реконструкції та розвитку в обсязі
40,0 млн.дол. США для реалізації відкритим акціонерним товариством
"Укртранснафта" проекту будівництва додаткового резервуару нафти
місткістю 120,0 тисяч тонн морського нафтового термінала
"Південний".
Міністерство фінансів України,
Міністерство палива та енергетики
України, за участю Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз
України", відкритого акціонерного
товариства "Укртранснафта"
Термін - червень 2009 року
4. Вжити заходів щодо започаткувати реалізації проекту
будівництва додаткового резервуару нафти місткістю 120,0 тисяч
тонн морського нафтового термінала "Південний".
Кабінет Міністрів України за
участю Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України",
відкритого акціонерного товариства
"Укртранснафта"
У строки відповідно до умов
залучення кредиту Європейського
банку реконструкції та розвитку
5. Забезпечити ініціювання розгляду питання щодо збільшення в
установленому порядку статутного капіталу товариством з обмеженою
відповідальністю "Міжнародне трубопровідне підприємство
"САРМАТІА".
Кабінет Міністрів України, за
участю Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України",
відкритого акціонерного товариства
"Укртранснафта"
Термін - червень 2009 року
6. Опрацювати питання щодо залучення для реалізації
товариством з обмеженою відповідальністю "Міжнародне трубопровідне
підприємство "САРМАТІА" проекту ЄАНТК коштів, передбачених
програмою ЄС "Інфраструктура та оточуюче середовище" для
Підприємства з експлуатації нафтопроводів "Пшиязнь" (Республіка
Польща).
Міністерство закордонних справ
України, Міністерство фінансів
України, Міністерство палива та
енергетики України, за участю
відкритого акціонерного товариства
"Укртранснафта"
Термін - червень 2009 року
7. Опрацювати питання щодо залучення Республіки Білорусь,
Республіки Казахстан, Словацької Республіки, Чеської Республіки та
Російської Федерації до реалізації проекту ЄАНТК.
Міністерство закордонних справ
України, Міністерство палива та
енергетики України, за участю
Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України", відкритого
акціонерного товариства
"Укртранснафта"
Термін - червень 2009 року
8. Сприяти з метою забезпечення ефективного співробітництва з
Європейською Комісією і міжнародними фінансовими організаціями з
питань реалізації проекту ЄАНТК і модернізації української
газотранспортної системи створенню спільного представництва
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та відкритого
акціонерного товариства "Укртранснафта" у м. Брюсселі (Королівство
Бельгія).
Кабінет Міністрів України
Термін - липень 2009 року
9. Вжити заходів щодо технічного забезпечення послідовного
прокачування різних сортів нафти за маршрутом Броди - Кралупи
(Чеська Республіка) з використанням південної частини діючої
системи "Магістральні нафтопроводи "Дружба".
Кабінет Міністрів України за
участю Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України",
відкритого акціонерного товариства
"Укртранснафта"
Термін - липень 2009 року
10. Активізувати роботу щодо залучення додаткових інвестицій
для забезпечення реалізації проекту ЄАНТК, в тому числі із
створенням міжнародного інвестиційного фонду.
Кабінет Міністрів України за
участю відкритого акціонерного
товариства "Укртранснафта"
Термін - липень 2009 року
11. Вжити заходів щодо забезпечення використання нафтопроводу
"Одеса - Броди" за проектним напрямом для транспортування на
економічно вигідних умовах нафти до українських та іноземних
нафтопереробних заводів, в тому числі щодо укладення операторської
угоди з товариством з обмеженою відповідальністю "Міжнародне
трубопровідне підприємство "САРМАТІА".
Кабінет Міністрів України за
участю Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України",
відкритого акціонерного товариства
"Укртранснафта"
Термін - серпень 2009 року
12. Опрацювати питання щодо зміни на взаємовигідних умовах
маршруту транспортування російської нафти (яка транспортується
нафтопроводом "Одеса - Броди") на маршрути "Самара - Великоцьк -
Кременчук - морський нафтовий термінал "Південний" та "Самара -
Головашівка - Кременчук - морський нафтовий термінал "Південний".
Кабінет Міністрів України за
участю Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України",
відкритого акціонерного товариства
"Укртранснафта"
Термін - серпень 2009 року
13. Забезпечити прийняття рішення про використання
нафтопроводу "Одеса - Броди" за проектним напрямом з урахуванням
техніко-економічного обґрунтування проекту ЄАНТК, затвердженого
24 квітня 2009 року, та результатів переговорів із
заінтересованими українськими та іноземними партнерами.
Кабінет Міністрів України
Термін - вересень 2009 року
14. Активізувати роботу щодо забезпечення дипломатичними
засобами та методами підтримки реалізації проекту ЄАНТК, у тому
числі під час зарубіжних візитів, інших міжнародних заходів за
участю Президента України, представників Кабінету Міністрів
України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
Міністерство закордонних справ
України, Міністерство палива та
енергетики України, за участю
Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України", відкритого
акціонерного товариства
"Укртранснафта"
Термін - протягом 2009 року

Глава Секретаріату
Президент України В.БАЛОГАвгору