Питання Державного комітету України по нагляду за охороною праці
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.05.1993328
Документ 328-93-п, поточна редакція — Редакція від 18.05.1998, підстава - 684-98-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 травня 1993 р. N 328
Київ
Питання Державного комітету України по
нагляду за охороною праці
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 754 ( 754-93-п ) від 17.09.93
N 963 ( 963-93-п ) від 27.11.93
N 684 ( 684-98-п ) від 18.05.98 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державний комітет України по
нагляду за охороною праці, що додається.
2. З метою створення необхідних умов для роботи працівників
органів Державного комітету по нагляду за охороною праці та його
територіальних органів підприємствам, установам і організаціям,
підконтрольним цьому Комітетові, місцевим державним
адміністраціям: безкоштовно забезпечувати посадових осіб при виконанні своїх
обов'язків службовими приміщеннями, телефонним зв'язком, діючою
відомчою нормативно-технічною документацією з питань охорони
праці, необхідним спецодягом, захисними засобами на період
обстеження, транспортом для доставки їх на об'єкти, що
перевіряються; виділяти на договірних засадах приміщення для службового і
спеціального автотранспорту; забезпечувати зазначених працівників житловою площею з
комунальними послугами, паливом, телефонним зв'язком, усіма видами
соціально-побутового, культурного і медичного обслуговування, в
тому числі надавати місця в дошкільних виховних закладах, дитячих
оздоровчих таборах, будинках відпочинку та профілакторіях у
порядку, встановленому чинним законодавством.
3. Підприємствам залізничного, авіаційного, автомобільного,
морського та річкового транспорту при виконанні посадовими особами
Державного комітету по нагляду за охороною праці та його
територіальних органів своїх обов'язків забезпечувати першочергово
їх квитками для проїзду.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 23 вересня 1991 р. N 218 ( 218-91-п )
"Питання Державного комітету України по нагляду за безпечним
веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду" (ЗП України,
1991 р., N 11, ст.106).

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.37

( Положення втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 684 ( 684-98-п ) від 18.05.98 )вгору