Документ 328-85-п, поточна редакція — Редакція від 21.07.1992, підстава - 412-92-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 1985 р. N 328
Київ
Про додаткові заходи по поліпшенню організації
закупок і переробки хутрових та шубних овчин
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Ради Міністрів УРСР
N 340 ( 340-86-п ) від 22.09.86
N 278 ( 278-88-п ) від 15.09.88
N 180 ( 180-89-п ) від 07.07.89
Постановою КМ
N 412 ( 412-92-п ) від 21.07.92 )

З метою поліпшення організації закупок і збільшення державних
ресурсів хутрових та шубних овчин, зосередження переробки їх на
спеціалізованих підприємствах промисловості, а також задоволення
потреби народного господарства в шубно-хутрових виробах, на
виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 1 серпня 1985 р. N 718
Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Установити:
( Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Ради Міністрів УРСР N 278 ( 278-88-п ) від 15.09.88 )
Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР та
Укоопспілці на 1985 рік завдання по закупках овчин (хутрових,
шубних і шкіряних) згідно з додатком.
Укоопспілці, Міністерству заготівель УРСР, Міністерству
м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству сільського
господарства УРСР та облвиконкомам підвищити відповідальність
виконкомів місцевих Рад народних депутатів, сільськогосподарських
органів і заготівельних організацій споживчої кооперації за
забезпечення виконання на місцях планових завдань по закупках
хутрових, шубних і шкіряних овчин шляхом якнайповнішого залучення
ресурсів цих овчин, утворюваних у колгоспах, радгоспах та інших
сільськогосподарських підприємствах і організаціях, у підсобних
господарствах державних, кооперативних, громадських організацій і
підприємств та військових частин. Розробити і здійснити в
1985-1986 роках додаткові заходи по підвищенню якості
заготовлюваних овчин шляхом удосконалення технології знімання шкур
з туш тварин, їх первинної обробки, консервування, зберігання і
транспортування.
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 180 ( 180-89-п ) від 07.07.89 )
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 340 ( 340-86-п ) від 22.09.86 )
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 412
( 412-92-п ) від 21.07.92 )
5. ( Абзац перший пункту 5 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 412 ( 412-92-п ) від 21.07.92 )
Міністерству легкої промисловості УРСР забезпечити своєчасне
приймання підвідомчими заводами первинної обробки шкіряної
сировини шкіряних овчин, а також хутрових овчин IV сорту, що
надходять від м'ясопереробних підприємств і організацій споживчої
кооперації, та якісну схоронність їх і переробку.
6. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР установила
порядок, за яким нестандартні овчини, закуповувані в союзних
республіках організаціями споживчої кооперації та одержувані на
м'ясопереробних підприємствах від забою худоби, залишаються в
розпорядженні Рад Міністрів союзних республік.
Шубно-хутрові вироби, вироблені з цієї сировини, залишаються
в розпорядженні Рад Міністрів союзних республік та реалізуються за
ринковими фондами в першу чергу здавачам овчин.
Міністерству заготівель УРСР забезпечити систематичний
контроль за правильністю віднесення овчинної сировини до категорії
нестандартної.
Укоопспілці забезпечити переробку всіх нестандартних овчин на
підприємствах, які мають необхідні для цього виробничі потужності.
7. Держплану УРСР передбачати щорічне виділення починаючи з
1986 року спеціалізованих автомобілів по перевезенню шкіряної
сировини, хутрових і шубних овчин для заготівельних організацій
споживчої кооперації в кількості 60 штук.
8. Визнати такими, що втратили чинність:
підпункт 5 пункту 11 постанови Ради Міністрів УРСР від
15 червня 1979 р. N 302;
пункти 1, 2, 4 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК Компартії
України від 16 березня 1955 р. N 313;
підпункт "б" розділу I додатка до постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 5 липня 1957 р. N 714.
9. Довести до відома міністерств, відомств УРСР і
облвиконкомів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 1 серпня
1985 р. N 718 "Про додаткові заходи по поліпшенню організації
закупок і переробки хутрових та шубних овчин":
1) Зобов'язала ЦСУ СРСР за погодженням з Держпланом СРСР і
Міністерством заготівель СРСР в 3-місячний строк уточнити існуючу
звітність про заготівлі шубних та хутрових овчин, доповнивши її
показниками по сортах.
2) З метою раціонального використання хутрових та шубних
овчин установила, що обробка й фарбування стандартних хутрових і
шубних овчин провадяться на спеціалізованих підприємствах
Міністерства легкої промисловості СРСР, міністерств місцевої
промисловості та міністерств побутового обслуговування населення
союзних республік.
( Абзац другий підпункту 2 пункту 9 втратив чинність на
підставі Постанови Ради Міністрів УРСР N 278 ( 278-88-п ) від
15.09.88 )
( Абзац третій підпункту 2 пункту 9 втратив чинність на
підставі Постанови Ради Міністрів УРСР N 340 ( 340-86-п ) від
22.09.86 )
3) Зобов'язала Міністерство легкої промисловості СРСР
забезпечити своєчасне приймання підвідомчими заводами первинної
обробки шкіряної сировини і хутровими підприємствами всіх
стандартних овчин, які надходять від м'ясопереробних підприємств і
організацій споживчої кооперації, та здійснити заходи по
збільшенню виробництва, розширенню асортименту і поліпшенню якості
шубно-хутрових виробів.

Голова
Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 22

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 27 серпня 1985 р. N 328
ЗАВДАННЯ
Мінм'ясомолпрому УРСР та Укоопспілці по
закупках овчин (шубних, хутрових і
шкіряних) на 1985 рік
------------------------------------------------------------------ |Кількість (тис. штук) --------------------------------------------+--------------------- Мінм'ясомолпрому УРСР | 785 | Укоопспілка - всього | 1065 | в тому числі по облспоживспілках: | | Вінницька | 33 | Волинська | 4 | Ворошиловградська | 33 | Дніпропетровська | 65 | Донецька | 40 | Житомирська | 14 | Закарпатська | 15 | Запорізька | 115 | Івано-Франківська | 3 | Київська | 10 | Кіровоградська | 30 | Кримська | 156 | Львівська | 3 | Миколаївська | 62 | Одеська | 132 | Полтавська | 40 | Ровенська | 2 | Сумська | 25 | Тернопільська | 6 | Харківська | 55 | Херсонська | 162 | Хмельницька | 15 | Черкаська | 20 | Чернівецька | 7 | Чернігівська | 18 ------------------------------------------------------------------
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКОвгору