Документ 328-2018-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.12.2018, підстава - 1066-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2018 р. № 328
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 868 від 17.10.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 593 від 26.07.2018
№ 803 від 03.10.2018
№ 868 від 17.10.2018
№ 1066 від 05.12.2018}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка, що додається.

{Постановляюча частина в редакції Постанови КМ № 868 від 17.10.2018}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. № 328

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 868 від 17.10.2018}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МТОТ у державному бюджеті за програмою “Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю вказаних осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних із їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, виплату державних стипендій імені Левка Лук’яненка” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 868 від 17.10.2018}

2. Цілями використання бюджетних коштів є здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 868 від 17.10.2018}

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МТОТ.

4. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення відповідного органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради щодо напряму, зазначеного у підпункті 2 пункту 5 цього Порядку;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за зареєстрованим місцем проживання особи, яка потребує соціальної реабілітації, або за місцем фактичного проживання такої особи, якщо вона є внутрішньо переміщеною особою, а в разі реєстрації місця проживання та фактичного місця проживання такої особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя - відповідно Донецька, Луганська або Херсонська обласні держадміністрації, щодо напряму, зазначеного у підпункті 4 пункту 5 цього Порядку.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 868 від 17.10.2018}

5. Бюджетні кошти спрямовуються за такими напрямами:

1) забезпечення надання професійної правової допомоги (в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення можливості її надання) для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням;

{Підпункт 1 пункту 5 в редакції Постанов КМ № 593 від 26.07.2018, № 868 від 17.10.2018}

2) здійснення виплати одноразової грошової допомоги особам, яких незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованій території України, відповідно до Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р., затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 38 "Деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 13, ст. 447, № 24, ст. 857);

3) здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка, заснованих Указом Президента України від 25 липня 2018 р. № 216 “Про невідкладні заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, незаконно затриманих, утримуваних Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, звільнених з числа таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей”;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 868 від 17.10.2018}

4) забезпечення здійснення заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 868 від 17.10.2018}

5) здійснення виплат одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно затримано в результаті акту збройної агресії з боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 р. в районі Керченської протоки, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 5 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 1066 від 05.12.2018}

5-1. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, дії яких спрямовані, сприяли та/або сприяють окупації частини території України, втраті контролю органами державної влади над частиною території України, забезпеченню та підтримці діяльності незаконних органів (посадових осіб), утворених на тимчасово окупованій території, незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації чи будь-яких інших органів та формувань на таких територіях, порушенню правового режиму тимчасово окупованої території України, порушенню прав та свобод людини та громадянина, порушенню норм міжнародного гуманітарного права, а також не можуть бути перераховані на особові рахунки таких осіб.

У разі встановлення обставин, зазначених в абзаці першому цього пункту, після перерахування бюджетних коштів бюджетні кошти підлягають поверненню в установленому законодавством порядку.

{Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 868 від 17.10.2018}

6. Рішення про фінансування витрат за напрямом, зазначеним у підпункті 1 пункту 5 цього Порядку, приймаються комісією з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей (далі - комісія).

{Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 868 від 17.10.2018}

МТОТ утворює комісію, затверджує положення про неї та її персональний склад.

До складу комісії включаються представники Мін'юсту, Мінсоцполітики, МВС, а також СБУ (за згодою).

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 803 від 03.10.2018, № 868 від 17.10.2018}

7. Використання бюджетних коштів за напрямом, зазначеним у підпункті 1 пункту 5 цього Порядку, здійснюється МТОТ на підставі рішення комісії, прийнятого за зверненням особи, яка позбавлена особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю такої особи, члена сім’ї, близького родича або законного представника такої особи, шляхом перерахування МТОТ бюджетних коштів на їх особові рахунки, відкриті у банківських установах, у розмірі 100 тис. гривень з моменту встановлення бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 868 від 17.10.2018}

8. Виплата одноразової грошової допомоги особам, яких позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованій території України, визначена у підпункті 2 пункту 5 цього Порядку, здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

8-1. Використання бюджетних коштів за напрямом, зазначеним у підпункті 3 пункту 5 цього Порядку, здійснюється МТОТ у порядку та розмірі, встановленому законодавством.

{Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 868 від 17.10.2018}

8-2. Здійснення заходів із соціальної реабілітації осіб, визначених у підпункті 4 пункту 5 цього Порядку, здійснюється відповідно до законодавства про соціальну реабілітацію осіб, які постраждали від терористичного акту.

{Порядок доповнено пунктом 8-2 згідно з Постановою КМ № 868 від 17.10.2018}

8-3. Фінансування витрат за напрямом, зазначеним у підпункті 4 пункту 5 цього Порядку, здійснюється на підставі рішення комісії, прийнятого за зверненням обласних, Київської міської держадміністрацій, до якого додається рішення регіональної комісії (ради) із соціальної реабілітації постраждалих осіб.

{Порядок доповнено пунктом 8-3 згідно з Постановою КМ № 868 від 17.10.2018}

9. МТОТ веде облік осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, стосовно яких здійснені заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації відповідно до цього Порядку.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 868 від 17.10.2018}

10. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору