Документ 3272-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.05.2011. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін
до статті 23 Закону України
"Про місцеві державні адміністрації"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.461 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. У частині першій статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2006 р., N 12, ст. 104):
 
     1) абзац перший пункту 1 після слів "дітей-сиріт" доповнити словами "дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа";
 
     2) доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
     "9) вирішує питання щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інших заходів щодо соціального захисту дітей, віднесених до її компетенції законом".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3272-VIвгору