Документ 3270-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.05.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до статті 9 Закону України
"Про професійних творчих працівників
та творчі спілки" щодо переважного права
творчих спілок на укладення договору
оренди приміщень державної
або комунальної власності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.459 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 9 Закону України "Про професійних творчих
працівників та творчі спілки" ( 554/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 52, ст. 312; 2001 р., N 41, ст. 199;
2004 р., N 16, ст. 238) такі зміни:
абзац десятий частини першої виключити;
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Творчі спілки у разі закінчення строку договору оренди
приміщення державної або комунальної власності мають переважне
перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення
договору оренди цього майна відповідно до закону".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3270-VIвгору