Документ 327-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.07.2015, підстава - 463-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 березня 2006 р. N 327
Київ
Про створення Державної інформаційної
системи реєстраційного обліку фізичних
осіб та їх документування
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 858 ( 858-2007-п ) від 26.06.2007
N 643 ( 643-2009-п ) від 24.06.2009
N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін
зупинено згідно з Указом Президента
N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009
N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011
N 1194 ( 1194-2011-п ) від 23.11.2011
N 463 ( 463-2015-п ) від 08.07.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ
щодо створення на основі бази даних Єдиної державної
автоматизованої паспортної системи Державної інформаційної системи
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.
Замовниками робіт, пов'язаних із створенням Системи,
визначити Державну міграційну службу і Міністерство закордонних
справ. { Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 858
( 858-2007-п ) від 26.06.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін
зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від
27.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 559
( 559-2010-п ) від 07.07.2010, N 1194 ( 1194-2011-п ) від
23.11.2011 }
2. Міністерству внутрішніх справ розробити і до
30 вересня 2006 р. подати Кабінетові Міністрів України проект
Концепції розвитку Державної інформаційної системи реєстраційного
обліку фізичних осіб та їх документування.
3. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 березня 2006 р. N 327
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від
28 вересня 1996 р. N 1182 ( 1182-96-п ) "Питання паспортизації
громадян" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 514):
1) у пункті 1:
слова і цифри "відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 2 серпня 1996 р. N 898 ( 898-96-п ) Єдиній державній
автоматизованій паспортній системі" замінити словами "Державній
інформаційній системі реєстраційного обліку фізичних осіб та їх
документування";
абзаци другий-четвертий виключити;
2) пункт 2 виключити.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 810
( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом
Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 858
( 858-2007-п ) від 26.06.2007 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 858
( 858-2007-п ) від 26.06.2007 }

{ Пункт 5 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 405/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

6. У назві та абзаці першому розпорядження Кабінету Міністрів
України від 12 березня 2003 р. N 132 ( 132-2003-р ) "Про
використання та підтримання у контрольному стані довідників
суб'єктів формування Єдиної державної автоматизованої паспортної
системи" та назві додатка до нього слова "Єдиної державної
автоматизованої паспортної системи" замінити словами "Державної
інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх
документування".

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 463
( 463-2015-п ) від 08.07.2015 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1194
( 1194-2011-п ) від 23.11.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 березня 2006 р. N 327
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р.
N 898 ( 898-96-п ) "Про створення Єдиної державної автоматизованої
паспортної системи" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 427).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р.
N 40 ( 40-97-п ) "Про затвердження Концепції створення Єдиної
державної автоматизованої паспортної системи" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 4, с. 35).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від
27 листопада 1999 р. N 2159 ( 2159-99-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 898"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2359).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від
29 березня 2002 р. N 399 ( 399-2002-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 898"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 726).
5. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
12 грудня 2002 р. N 1854 ( 1854-2002-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 51, ст. 2290).
6. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
26 травня 2005 р. N 378 ( 378-2005-п ) "Деякі питання виготовлення
та використання бланків паспорта громадянина України для виїзду за
кордон" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1198).вгору