Документ 326/95-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.09.1995
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.09.1995. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про оренду державного майна"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 31, ст.244 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про оренду державного майна"
( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30,
ст.416; 1995 р., N 15, ст.99) такі зміни:
1. Статтю 25 викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Приватизація об'єкта оренди
Приватизація об'єкта оренди здійснюється відповідно до
чинного законодавства".
2. Статтю 31 виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 вересня 1995 року
N 326/95-ВРвгору