Про внесення змін до деяких постанов Уряду України
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.06.1992326
Документ 326-92-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.04.2004, підстава - 478-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 червня 1992 р. N 326
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004 )
Про внесення змін до деяких постанов
Уряду України

На виконання постанови Верховної Ради України від 14 лютого
1992 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про колективне
сільськогосподарське підприємство" ( 2115-12 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:

Внести такі зміни до деяких постанов Уряду України:
в абзацах першому та другому пункту 3 і в пункті 8 постанови
Кабінету Міністрів України УРСР від 20 липня 1991 р. N 96
( 96-91-п ) "Про розвиток селянських (фермерських) господарств",
а також в абзаці четвертому пункту 2 вказаної постанови (в
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 1992
р. N 133 ( 133-92-п ) слова: "колгоспів", "колгоспам",
"колгоспами" замінити відповідно словами: "колективних
сільськогосподарських підприємств", "колективним
сільськогосподарським підприємствам", "колективними
сільськогосподарськими підприємствами";
в абзаці третьому пункту 3 постанови Кабінету Міністрів УРСР
від 16 серпня 1991 р. N 136 ( 136-91-п ) "Про встановлення єдиного
державного замовлення Української РСР на поставку продукції та
виконання робіт (послуг) на 1992 рік" слово "колгоспів" замінити
словами: "колективних сільськогосподарських підприємств".

Перший
віце-прем'єр-міністр України К. МАСИК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА
Інд.22вгору