Документ 3256-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.01.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про позику
(Проект реабілітації гідроелектростанцій) між
Україною та Міжнародним банком
реконструкції та розвитку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.123 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про позику (Проект реабілітації гідроелектростанцій)
між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
( 996_052 ), підписану 19 вересня 2005 року в м. Києві,
ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 грудня 2005 року
N 3256-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору