Документ 3255-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.01.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Кредитної угоди
(Проект "Рівний доступ до якісної освіти в
Україні") між Україною та Міжнародним
банком реконструкції та розвитку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.122 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Кредитну угоду (Проект "Рівний доступ до якісної освіти в
Україні") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та
розвитку ( 996_049 ), підписану 5 вересня 2005 року в м. Києві,
ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 грудня 2005 року
N 3255-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору