Про порядок введення в дію Закону України "Про туризм"
Постанова Верховної Ради України від 15.09.1995325/95-ВР
Документ 325/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 15.09.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про туризм"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 31, ст. 242 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про туризм" ( 324/95-ВР ) з
дня його опублікування.
2. До приведення у відповідність із Законом України "Про
туризм" чинні законодавчі та інші нормативні акти застосовуються в
частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний термін після опублікування Закону України "Про
туризм" внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
приведення законодавчих актів України у відповідність з цим
Законом; привести рішення Уряду України у відповідність із Законом
України "Про туризм"; забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України своїх нормативних актів, що суперечать Закону
України "Про туризм", та прийняття актів, що випливають з нього.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 вересня 1995 року
N 325/95-ВРвгору