Документ 325-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.04.2019, підстава - 309-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 березня 2011 р. № 325
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 309 від 27.03.2019}

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 522 від 13.06.2012, № 51 від 30.01.2013, № 133 від 16.05.2014, № 78 від 04.03.2015, № 262 від 06.04.2016, № 232 від 28.03.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 522 від 13.06.2012
№ 51 від 30.01.2013
№ 133 від 16.05.2014
№ 78 від 04.03.2015
№ 262 від 06.04.2016
№ 232 від 28.03.2018
№ 854 від 17.10.2018}

Кабінет Міністрів України  постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 522 від 13.06.2012, № 51 від 30.01.2013, № 133 від 16.05.2014, № 78 від 04.03.2015, № 262 від 06.04.2016, № 232 від 28.03.2018}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. № 325

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 78 від 04.03.2015, № 262 від 06.04.2016, № 232 від 28.03.2018}

{У назві та тексті Порядку слово “відновлювального” замінено словом “відновного”, а цифри “2011” - цифрами “2012” згідно з Постановою КМ № 522 від 13.06.2012}

{У назві та тексті Порядку цифри “2012” замінено цифрами “2013” згідно з Постановою КМ № 51 від 30.01.2013}

{У назві та тексті Порядку цифри “2013” замінено цифрами “2014” згідно з Постановою КМ № 133 від 16.05.2014}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МОЗ у державному бюджеті за програмою "Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч" (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 522 від 13.06.2012, № 78 від 04.03.2015, № 262 від 06.04.2016, № 232 від 28.03.2018}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем програми є МОЗ.

3. Бюджетні кошти використовуються для здійснення заходів з реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 854 від 17.10.2018}

4. Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення реабілітації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, хворих на дитячий церебральний параліч (далі - діти пільгових категорій).

5. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, головні управління (управління) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - територіальні органи охорони здоров'я) затверджують з урахуванням встановлених їм квот списки дітей пільгових категорій, що направляються на реабілітацію (далі - списки), і подають їх МОЗ у встановлений ним строк.

Зазначені квоти встановлюються МОЗ пропорційно співвідношенню чисельності дітей пільгових категорій відповідної адміністративно-територіальної одиниці до загальної чисельності таких дітей.

6. МОЗ на підставі поданих територіальними органами охорони здоров'я списків складає графік направлення на реабілітацію дітей пільгових категорій, що затверджується наказом МОЗ.

7. Вимоги щодо складення і подання списків встановлюються МОЗ із застосуванням принципу ефективності використання бюджетних коштів та урахуванням критеріїв обґрунтованості потреби в послугах з реабілітації дітей пільгових категорій.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

МОЗ укладає після проведення в установленому порядку процедури державних закупівель договір про надання послуг з реабілітації дітей пільгових категорій.

У договорі зазначається кількість дітей пільгових категорій, які можуть пройти реабілітацію, вартість послуг з реабілітації та умови щодо проведення відповідних розрахунків.

{Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 78 від 04.03.2015, № 262 від 06.04.2016}

9. Переможець, визначений за результатами проведення процедури державної закупівлі, подає МОЗ у визначений строк звіт про кількість дітей пільгових категорій, які пройшли реабілітацію відповідно до списку і графіка направлення на реабілітацію зазначених дітей, а також про використання бюджетних коштів за встановленою МОЗ формою.

10. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 133 від 16.05.2014}

11. Складення та подання звітності про виконання паспорта бюджетної програми, фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору