Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2000 р. N 1578
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003325
Документ 325-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 березня 2003 р. N 325
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2000 р. N 1578

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
20 жовтня 2000 р. N 1578 ( 1578-2000-п ) "Питання Комісії з
встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при
Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 43, ст. 1838; 2001 р., N 6, ст. 240, N 32, ст. 1486, N 48,
ст. 2141; 2002 р., N 40, ст. 1858) зміни, що додаються.
2. Для встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною
особам, зазначеним у пунктах 2, 6-8 статті 1 Закону України "Про
пенсії за особливі заслуги перед Україною" ( 1767-14 ), Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
утворити комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги
перед Україною при Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київській та Севастопольській міських державних
адміністраціях і затвердити положення про ці комісії та їх склад;
визначити органи, які будуть здійснювати підготовку
документів для встановлення пенсій за особливі заслуги та
оформлення рішень комісій.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2003 р. N 325
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2000 р. N 1578
( 1578-2000-п )

1. Пункт 1 доповнити після абзацу першого новим абзацом
такого змісту:
"Установити, що Комісію з встановлення пенсій за особливі
заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України очолює
Віце-прем'єр-міністр України відповідно до функціональних
обов'язків".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
2. У Положенні про Комісію з встановлення пенсій за особливі
заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України,
затвердженому зазначеною постановою:
1) пункт 1 доповнити словами "особам, зазначеним у пунктах
1, 3-5 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною" ( 1767-14 );
2) пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Основними завданнями Комісії є:
призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною особам,
зазначеним у пунктах 1, 3-5 статті 1 Закону України "Про пенсії за
особливі заслуги перед Україною" ( 1767-14 ), а в разі смерті цих
осіб - членам їх сімей;
розгляд скарг щодо відмови у встановленні пенсій за особливі
заслуги комісіями при Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київській та Севастопольській міських
держадміністраціях, прийняття стосовно них рішення;
надання методичної допомоги комісіям з встановлення пенсій за
особливі заслуги перед Україною при Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських
держадміністраціях";
3) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"здійснювати перевірки щодо дотримання комісіями з
встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та
Севастопольській міських держадміністраціях законодавства з питань
призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною особам,
зазначеним у пунктах 2, 6-8 статті 1 Закону України "Про пенсії за
особливі заслуги перед Україною" ( 1767-14 );
4) підпункт 5 пункту 14 виключити;
5) абзац другий пункту 16 викласти у такій редакції:
"Рішення Комісії оформляється протоколом. Рішення про
встановлення пенсії за особливі заслуги або про відмову в її
встановленні повідомляється не пізніше ніж через 10 днів після
його прийняття громадянам, які звернулися за встановленням пенсії
за особливі заслуги, і посадовим особам, які порушили клопотання".вгору