Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати та пенсії за віком
Постановление Верховной Рады Украины от 01.06.19933243-XII
Документ 3243-XII, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.09.1993, основание - 3415-XII

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 3415-XII ( 3415-12 ) від 27.08.93, ВВР, 1993, N 38, ст.380 )
Про підвищення мінімальних розмірів заробітної
плати та пенсії за віком
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 28, ст.297 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Установити мінімальну заробітну плату у розмірі 6900
карбованців на місяць і мінімальну пенсію за віком у розмірі 13800
карбованців на місяць.
Ввести в дію мінімальні розміри заробітної плати і пенсії за
віком одночасно з рішенням Кабінету Міністрів України про внесення
змін до рівня роздрібних цін і тарифів.
Як компенсуючий захід зростанню цін здійснити одноразові
виплати за травень ц.р. працюючим у розмірі мінімальної заробітної
плати (6900 крб.).
2. Кабінету Міністрів України:
до законодавчого врегулювання визначити, виходячи з нових
рівнів мінімальної заробітної плати і пенсії, розміри соціальних
виплат (сім'ям з дітьми, по безробіттю, тимчасовій
непрацездатності тощо), стипендій студентам вищих навчальних
закладів, аспірантам, докторантам, учням професійних
навчально-виховних закладів, а також переглянути неоподатковуваний
мінімум доходів громадян та ставки прогресивного оподаткування
доходів;
визначити порядок перерахунку рівнів державних пенсій,
призначених до введення нового розміру мінімальної пенсії за
віком, передбаченого пунктом 1 цієї Постанови, та джерела покриття
цих витрат;
підвищити тарифні ставки і посадові оклади працівників
державних підприємств, установ та організацій, скоригувавши
порядок регулювання фонду споживання підприємств, установ і
організацій у 1993 році;
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
зміни законодавчих актів, що випливають з цієї Постанови.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 1 червня 1993 року
N 3243-XIIвверх