Про внесення змін до деяких указів Президента України
Указ Президента України від 14.04.2003324/2003
Документ 324/2003, поточна редакція — Редакція від 06.04.2004, підстава - 280/2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких указів
Президента України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

1. Внести до Указів Президента України такі зміни:
1) у статті 3 Указу Президента України від 15 грудня
1999 року N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему центральних органів
виконавчої влади" (зі змінами, внесеними Указами від 7 квітня
2000 року N 572 ( 572/2000 ), від 14 липня 2000 року N 899
( 899/2000 ), від 2 грудня 2000 року N 1277 ( 1277/2000 ),
від 30 грудня 2000 року N 1394 ( 1394/2000 ), від 29 травня
2001 року N 345 ( 345/2001 ) та від 15 січня 2002 року N 22
( 22/2002 ):
частину третю доповнити реченням такого змісту: "Структура
центральних органів виконавчої влади затверджується за погодженням
з Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром,
віце-прем'єр-міністрами відповідно до розподілу їх функціональних
повноважень";
доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого
змісту:
"Працівників центральних апаратів міністерств призначають на
посади та звільняють з посад державні секретарі міністерств за
погодженням з відповідними міністрами, інших центральних органів
виконавчої влади - їх керівники. Кандидатури на посади керівників
структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади
попередньо погоджуються з Прем'єр-міністром України, Першим
віце-прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністрами відповідно до
розподілу їх функціональних повноважень, Державним секретарем
Кабінету Міністрів України".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;
( Пункт 2 статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

2. Кабінету Міністрів України:
визначити у двотижневий строк порядок погодження кандидатур
на посади керівників структурних підрозділів центральних органів
виконавчої влади;
подати у тримісячний строк пропозиції щодо приведення
положень про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
у відповідність із цим Указом;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 квітня 2003 року
N 324/2003вгору