Документ 324-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.11.2014, підстава - 611-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 2011 р. N 324
Київ
Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для забезпечення життєдіяльності Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 189 ( 189-2013-п ) від 25.03.2013
N 127 ( 127-2014-п ) від 30.04.2014
N 611 ( 611-2014-п ) від 12.11.2014 }

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для забезпечення життєдіяльності Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. N 324
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для забезпечення життєдіяльності Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд
{ У тексті Порядку слова "Державне агентство" в усіх відмінках
замінено словами "Агентство держмайна" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 189 ( 189-2013-п )
від 25.03.2013 }
{ У тексті Порядку слова "Агентство держмайна" в усіх відмінках
замінено словом "Мінпромполітики" згідно з Постановою КМ N 127
( 127-2014-п ) від 30.04.2014 }
{ У тексті Порядку слово "Мінпромполітики" замінено словом
"Мінекономрозвитку" згідно з Постановою КМ N 611
( 611-2014-п ) від 12.11.2014 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Забезпечення
життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату
окислених руд" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку. Завданням
Мінекономрозвитку є утримання та забезпечення охорони об'єктів
Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд
(далі - Комбінат). { Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 189 ( 189-2013-п ) від 25.03.2013 }
Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство
"Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату
окислених руд" з урахуванням того, що до зазначеного підприємства
не застосовуються вимоги абзацу одинадцятого пункту 9 Порядку
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 ( 228-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414). { Абзац другий
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 189
( 189-2013-п ) від 25.03.2013 }
3. Бюджетні кошти використовуються для забезпечення
життєдіяльності Комбінату.
4. Бюджетні кошти спрямовуються на:
утримання дирекції Комбінату, працівників бази комплектування
устатковання та приладів, об'єктів незавершеного будівництва
Комбінату та забезпечення їх охорони;
погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих
років, зареєстрованими в органах Державної казначейської служби.
5. Мінекономрозвитку складає план заходів з виконання
бюджетної програми з поквартальним розподілом і обсягами їх
фінансування у бюджетному періоді та подає Мінфіну його копію.
6. Одержувач бюджетних коштів використовує бюджетні кошти
згідно з відповідним планом, який погоджується з
Мінекономрозвитку.
7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з
урахуванням положень бюджетного законодавства.
8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань
в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з
використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому
законодавством порядку. { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 189 ( 189-2013-п ) від
25.03.2013 }
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.
10. Одержувач бюджетних коштів подає щокварталу не пізніше 10
числа наступного місяця Мінекономрозвитку на затвердження звіти
про виконання плану використання бюджетних коштів та плану заходів
з виконання бюджетної програми за встановленою Мінекономрозвитку
формою, а Мінфіну - копії зазначених звітів.вгору