Документ 324-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 березня 2007 р. N 324
Київ
Про затвердження Порядку погашення
кредиторської заборгованості Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України"
за отримані матеріальні цінності
з державного резерву

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2007 рік" ( 489-16 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок погашення кредиторської заборгованості
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за отримані
матеріальні цінності з державного резерву, що додається.
2. Державному комітету з державного матеріального резерву
разом з Міністерством палива та енергетики оформити акти звіряння
заборгованості підприємств системи державного матеріального
резерву перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз
України" та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо шляхів погашення цієї заборгованості.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2007 р. N 324
ПОРЯДОК
погашення кредиторської заборгованості
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
за отримані матеріальні цінності з державного резерву

1. Цей Порядок визначає механізм погашення кредиторської
заборгованості НАК "Нафтогаз України" за отримані матеріальні
цінності з державного резерву (далі - заборгованість) в сумі не
менше ніж 50 000 тис. гривень у рахунок виконання зобов'язань
Держкомрезерву за поставлені до державного резерву матеріальні
цінності перед суб'єктами господарювання, які мають заборгованість
перед НАК "Нафтогаз України".
2. Для погашення заборгованості проводяться розрахунки,
учасниками яких є Державне казначейство, НАК "Нафтогаз України",
Держкомрезерв та суб'єкти господарювання - постачальники
матеріальних цінностей до державного резерву, які мають
заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" та її підприємствами
(далі - суб'єкти господарювання).
3. Розрахунки проводяться учасниками в межах заборгованості,
що утворилася на 1 січня 2007 р. і не погашена на дату складення
спільних протокольних рішень.
4. Для проведення розрахунків учасники відкривають рахунки в
органах Державного казначейства в установленому порядку.
5. Перерахування коштів для погашення заборгованості
здійснюється шляхом залучення коштів з єдиного казначейського
рахунка.
6. Взаєморозрахунки проводяться шляхом послідовного виконання
зобов'язань Держкомрезервом, суб'єктами господарювання та НАК
"Нафтогаз України" на підставі спільних протокольних рішень,
підписаних усіма учасниками розрахунків.
Учасники розрахунків у графі платіжного доручення
"Призначення платежу" додатково зазначають "Стаття 10 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2007 рік". Погашення
заборгованості за __________________ (вид товарів, робіт, послуг)
згідно з договором від ___ __________ ___ N ___".
Кошти, отримані від суб'єктів господарювання, НАК "Нафтогаз
України" перераховує до спеціального фонду державного бюджету
згідно з пунктом 34 статті 8 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2007 рік" ( 489-16 ).
7. За результатами фактично проведених розрахунків
Держкомрезерв зазначає у бухгалтерському обліку суми, на які
зменшується заборгованість НАК "Нафтогаз України" перед
Держкомрезервом та Держкомрезерву перед суб'єктами господарювання.
8. Державне казначейство відображає у бухгалтерському обліку
суми, зазначені в пункті 7 цього Порядку, як дохід спеціального
фонду державного бюджету, отриманий від погашення НАК "Нафтогаз
України" заборгованості перед Держкомрезервом, а також як видатки
з державного бюджету Держкомрезерву за програмою 5121040
"Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву" ( 489-16 ).
9. Контроль та відповідальність за своєчасне повернення
коштів, залучених з єдиного казначейського рахунка, та проведення
операцій з погашення заборгованості НАК "Нафтогаз України"
покладаються на учасників розрахунків у межах їх повноважень.
10. НАК "Нафтогаз України" до 10 числа місяця, що настає за
звітним, інформує Мінфін про проведення розрахунків з погашення
заборгованості.вгору