Документ 3239-IV, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2005

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України
щодо п'ятої річниці закриття Чорнобильської АЕС
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 17, ст.151 )

Заслухавши інформацію Кабінету Міністрів України щодо п'ятої
річниці закриття Чорнобильської АЕС, Верховна Рада України
зазначає таке.
Внаслідок запроектної аварії 26 квітня 1986 року реактор
енергоблока N 4 був зруйнований. Після остаточної зупинки
15 грудня 2000 року енергоблока N 3 Чорнобильська АЕС перестала
бути енергогенеруючим підприємством і першою серед вітчизняних АЕС
стала на шлях зняття з експлуатації. Це ускладнювалося тим, що
робота енергоблоків була припинена до вичерпання проектного
ресурсу та за відсутності необхідних документів, фінансових коштів
і необхідної інфраструктури.
У зв'язку з рішенням про дострокове закриття Чорнобильської
АЕС органами державної влади різного рівня були прийняті
нормативно-правові акти, які спрямовані на забезпечення соціальних
гарантій працівників Державного спеціалізованого підприємства
"Чорнобильська АЕС" (далі - ДСП "Чорнобильська АЕС") та жителів
міста Славутич.
Здійснення заходів із зняття Чорнобильської АЕС з
експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему вимагає ефективних і компетентних підходів до
рішення проблем, що стоять перед Урядом України. Це в першу чергу
зняття з експлуатації енергоблоків і перетворення об'єкта
"Укриття" на екологічно безпечну систему. І якщо на об'єкті
"Укриття", хоч і з відставанням, але розгорнуті масштабні роботи
(стабілізація конструкцій, підготовчі роботи до будівництва нового
безпечного конфайнменту, створення допоміжних систем), то, на
жаль, за майже п'ять років, що минули з моменту остаточної зупинки
Чорнобильської АЕС, станція так і не приступила до реальних робіт
із зняття з експлуатації.
Аналіз стану виконання міжнародних проектів, необхідних для
зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта
"Укриття" на екологічно безпечну систему, свідчить про ряд
недоліків, що мають як об'єктивний, пов'язаний з унікальністю та
обсягами робіт, які виконуються на майданчику Чорнобильської АЕС,
так і суб'єктивний характер, пов'язаний, зокрема, з недоліками
управління міжнародними проектами.
Слід зазначити, що внаслідок затримки введення в експлуатацію
нового сховища відпрацьованого ядерного палива Україна несе збитки
як у фінансовому, так і в політичному плані.
У зв'язку з цим необхідно знайти комплексне вирішення
проблеми щодо поводження з відпрацьованим ядерним паливом
Чорнобильської АЕС, яке повинно включати вирішення проблеми
негерметичного та дефектного палива та враховувати ресурс ядерних
установок Чорнобильської АЕС.
Заходи на об'єкті "Укриття" здійснюються відповідно до
ратифікованої Верховною Радою України Рамкової угоди між Україною
та Європейським банком реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР) від
20 листопада 1997 року стосовно діяльності Чорнобильського фонду
"Укриття" в Україні ( 996_004 ). На жаль, перші роки її реалізації
були малопродуктивними. За останні роки у впровадженні Плану
здійснення заходів на об'єкті "Укриття" - SIP (далі - ПЗУ) сталися
позитивні зміни. Від отримання великої кількості "паперових"
звітів перейшли до проведення реальних робіт на майданчику
Чорнобильської АЕС: споруджені та протягом наступних кількох
місяців будуть офіційно прийняті в експлуатацію основні об'єкти
інфраструктури.
Проте необхідно констатувати, що значна частина
нормативно-правових актів, а також розпоряджень Президента України
та Прем'єр-міністра України, що стосуються забезпечення
життєдіяльності міста Славутич, не виконуються. Не реалізується в
повному обсязі Закон України "Про загальні засади подальшої
експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на
екологічно безпечну систему" ( 309-14 ). П'ятирічний період після
зупинення роботи Чорнобильської АЕС відзначається систематичним
недофінансуванням зазначеного Закону ( 309-14 ). Не забезпечується
фінансування з Державного бюджету України програми
медико-біофізичного супроводу робіт у рамках ПЗУ.
Не в повному обсязі здійснюється фінансування з Державного
бюджету України витрат на експлуатацію і технічне обслуговування
об'єктів і систем, створених і введених в експлуатацію, а також
тих, які будуть введені в експлуатацію в рамках ПЗУ.
До цього часу не вирішено питання щодо відшкодування податку
на додану вартість українським підприємствам, задіяним на
виконанні проектів ПЗУ. Існує відставання від графіка будівництва
сховищ для відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних
відходів (твердих і рідких), а також будівництва інфраструктури по
поводженню з радіоактивними відходами та відпрацьованого ядерного
палива на майданчику Чорнобильської АЕС та у зоні відчуження.
Урядом України до цього часу не внесено на розгляд Верховної
Ради України проект Загальнодержавної програми зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття"
в екологічно безпечну систему. Не забезпечено створення
фінансового резерву та виконання законів України щодо:
впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної
безпеки;
використання ядерної енергії та радіаційної безпеки;
кредитних угод з ЄБРР і Євроатомом про довгострокові
запозичення для фінансування заходів з підвищення безпеки
енергоблоків X2/P4.
Сьогодні знову порушується питання щодо можливості розміщення
радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива
іноземного походження в зоні відчуження.
Верховна Рада України зазначає, що відповідно до законів
України "Про порядок прийняття рішень про розміщення,
проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають
загальнодержавне значення" ( 2861-15 ) та "Про поводження з
радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ) рішення про розміщення,
проектування, будівництво сховищ для радіоактивних відходів та
відпрацьованого ядерного палива приймає Верховна Рада України лише
в разі погодження їх розміщення на своїй території місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Аналіз стану двадцятирічного виконання програм мінімізації
наслідків Чорнобильської катастрофи свідчить про те, що:
інваліди, учасники ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС не повністю забезпечені беплатним медичним
обслуговуванням;
скорочуються програми оздоровлення постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, особливо дітей;
залишається значною заборгованість з виплат компенсацій;
не індексуються розміри пенсій, виплат і компенсацій
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до
рівня інфляції.
Усе це є насамперед наслідком того, що Кабінетом Міністрів
України не повністю враховуються рекомендації Верховної Ради
України та Комітету Верховної Ради України з питань екологічної
політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи щодо обсягів фінансування заходів з
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення при підготовці проектів Державного бюджету
України на відповідний рік.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Запропонувати Президенту України:
звернутися до країн - донорів Чорнобильського фонду "Укриття"
про залучення додаткових внесків у цей фонд на виконання Плану
заходів на об'єкті "Укриття";
підписати двосторонню угоду між Україною і Білорусією в
частині вільного перетинання білорусько-українського кордону в
районі пункту пропуску Комарина для працівників ДСП "Чорнобильська
АЕС" та персоналу (включаючи іноземний персонал) підрядних
організацій, які виконують роботи на майданчику ЧАЕС.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України звернутися до
Президента України з пропозицією щодо необхідності створення
стабільного державного управління роботи Чорнобильської АЕС та
недоцільності постійної передачі ДСП "Чорнобильська АЕС" із сфери
управління одного органу виконавчої влади до другого.
3. Звернути увагу Кабінету Міністрів України на:
необхідність дотримання термінів виконання робіт із зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС та спорудження нового конфайменту;
необхідність забезпечення соціальних гарантій працівникам ДСП
"Чорнобильська АЕС" при вирішенні усього комплексу питань, які
виникають при знятті з експлуатації Чорнобильської АЕС;
невиконання в повному обсязі рекомендацій, які визначені в
постановах Верховної Ради України від 14 грудня 2000 року "Про
рекомендації учасників парламентських слухань стосовно закриття
Чорнобильської АЕС" ( 2147-14 ) та від 3 лютого 2005 року "Про
невідкладні заходи щодо підготовки до 20-х роковин Чорнобильської
катастрофи" ( 2411-15 ), а саме:
не внесено на затвердження Верховної Ради України Програму
припинення експлуатації енергоблока N 3 Чорнобильської АЕС,
Комплексну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і
Програму соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС та
жителів м. Славутича;
не розроблено і не внесено на розгляд Верховної Ради України
проекти законів України про внесення змін до законів про
оподаткування стосовно надання пільг підприємствам в Україні, які
беруть участь у виконанні робіт щодо підготовки до закриття і
закриття Чорнобильської АЕС, що фінансуються з Державного бюджету
України;
не створено Міжнародний фонд сприяння вирішенню проблем,
пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС.
4. Кабінету Міністрів України:
терміново, але не пізніше 1 травня 2006 року, подати на
розгляд Верховної Ради України проект Загальнодержавної програми
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта
"Укриття" на екологічно безпечну систему, в якому передбачити
соціальний захист працівників ДСП "Чорнобильська АЕС" та жителів
міста Славутич;
вирішити проблеми щодо поводження з відпрацьованим ядерним
паливом Чорнобильської АЕС, у тому числі негерметичного та
дефектного палива, з урахуванням ресурсів ядерних установок
Чорнобильської АЕС;
активізувати роботу з наповнення Чорнобильського фонду і
формалізації оголошених країнами-донорами додаткових внесків;
через Спільний комітет ЄБРР - Україна забезпечити вирішення
проблемних питань, пов'язаних з реалізацією міжнародних проектів
на майданчику Чорнобильської АЕС, фінансованих із міжнародних
фондів, адміністратором яких є ЄБРР;
у найкоротший термін формалізувати додатковий майновий внесок
України в розмірі 22 мільйонів доларів на демонтаж нестабільних
конструкцій об'єкта "Укриття", обумовивши фактичну виплату внеску,
з відповідними термінами;
розглянути та вирішити питання представництва України в
Рахунку Ядерної Безпеки, опрацювати з Європейським банком
реконструкції та розвитку умови вступу України в Рахунок Ядерної
Безпеки як донора, для чого передбачити відповідний внесок;
підготувати пропозиції про підписання двосторонньої угоди між
Україною і Білорусією в частині вільного перетинання
білорусько-українського кордону в районі пункту пропуску Комарина
для працівників ДСП "Чорнобильська АЕС" та персоналу (включаючи
іноземний персонал) підрядних організацій, які виконують роботи на
майданчику ЧАЕС;
до 1 січня 2006 року поінформувати Верховну Раду України про
виконання Постанови Верховної Ради України від 3 лютого 2005 року
"Про невідкладні заходи щодо підготовки до 20-х роковин
Чорнобильської катастрофи" ( 2411-15 );
до 1 лютого 2006 року поінформувати Комітет Верховної Ради
України з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи про стан виконання
міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і
радіоекології, які запровадженні в Україні, а також про міжнародні
проекти, які планується запровадити у цій сфері;
передбачити у видатках Державного бюджету України на 2006 рік
фінансування заходів, які передбачені Постановою Верховної Ради
України від 3 лютого 2005 року "Про невідкладні заходи щодо
підготовки до 20-х роковин Чорнобильської катастрофи" ( 2411-15 ),
а також заходів, які передбачає здійснити Кабінет Міністрів
України;
передбачити у видатках Державного бюджету України на 2006 та
наступні роки:
фінансування міжнародних зобов'язань України щодо проектів
зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта
"Укриття" на екологічно безпечну систему;
фінансування витрат на експлуатацію і технічне обслуговування
об'єктів і систем, створених і введених в експлуатацію, а також
тих, які будуть введені в експлуатацію в рамках Плану здійснення
заходів на об'єкті "Укриття" - SIP;
фінансування програми медико-біофізичного супроводу робіт у
рамках Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" - SIP;
фінансування першочергових заходів щодо поводження з
відпрацьованим ядерним паливом та підготовки до зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС;
фінансування першочергових заходів Чорнобильської будівельної
програми, запланованих для покращення стану інфраструктури зони
відчуження;
відшкодування податку на додану вартість українським
підприємствам, задіяним у проектах Плану здійснення заходів на
об'єкті "Укриття" - SIP;
фінансування видатків на виконання Закону України "Про
загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого
енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" ( 309-14 ),
постанов Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року
N 1748 ( 1748-2000-п ) "Про заходи щодо соціального захисту
працівників Чорнобильської АЕС та жителів м. Славутича у зв'язку
із закриттям станції" та від 26 жовтня 2001 року N 1411
( 1411-2001-п ) "Про Програму створення додаткових робочих місць
для працівників Чорнобильської АЕС, які вивільняються після
закриття станції, та жителів м. Славутича";
фінансування витрат на суттєве підвищення пенсій, насамперед
мінімальних, інвалідам внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та
учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
5. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним радам, обласним державним адміністраціям, керівникам
підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності,
з метою поліпшення соціально-побутових умов життя та підвищення
ефективності соціального захисту учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС:
забезпечити належною увагою, шаною і турботою учасників
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;
знайти можливість відзначити учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС;
вишукати резерви для посилення соціального захисту інвалідів,
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС щодо:
надання спеціалізованої медичної допомоги, належного
оздоровлення постраждалих, насамперед дітей;
медичного обслуговування та забезпечення необхідними
медикаментами;
першочергового забезпечення житлом або поліпшення житлових
умов;
забезпечення своєчасної виплати передбачених законодавством
виплат і компенсацій;
погашення заборгованості, що утворилася за останні роки, з
передбачених законодавством виплат і компенсацій;
виконання заходів щодо соціально-економічного відродження
радіоактивно забруднених територій.
6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
міським державним адміністраціям вишукати можливість здійснення у
2006 році додаткового фінансування видатків з місцевих бюджетів на
санаторно-курортне лікування та оздоровлення дітей, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також учасників
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
7. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 20 грудня 2005 року
N 3239-IVвгору