Документ 3231-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.05.2011. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статті 121
Кодексу законів про працю України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.431 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до статті 121 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) такі зміни:
 
     у частині третій слова "і середній заробіток" виключити;
 
     доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
     "Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 19 квітня 2011 року
N 3231-VIвгору