Документ 323-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.03.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 2011 р. N 323
Київ
Про взаємодію Кабінету Міністрів України
і Національного банку України щодо відчуження публічним
акціонерним товариством "Родовід Банк" зобов'язань
перед фізичними особами за вкладами та активів
відкритому акціонерному товариству
"Державний ощадний банк України"

Відповідно до статті 33 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2011 рік" ( 2857-17 ) та з урахуванням рішення
Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у капіталізації
банків Кабінет Міністрів України і Національний банк України
п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Установити, що держава бере участь у додатковій
капіталізації публічного акціонерного товариства "Родовід Банк"
шляхом придбання акцій додаткової емісії зазначеного банку в сумі
3950001000 гривень в обмін на облігації внутрішньої державної
позики.
2. Збільшити розмір статутного капіталу відкритого
акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (далі -
Ощадбанк) на 604000000 гривень шляхом проведення додаткової емісії
акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у власності
держави 100 відсотків акцій.
3. Міністерству фінансів здійснити випуск облігацій
внутрішньої державної позики:
для забезпечення виконання пункту 1 цієї постанови - на суму
3950001000 гривень із строком погашення у 2018 році рівними
частинами та відсотковою ставкою доходу на рівні 9,5 відсотка
річних;
для забезпечення виконання пункту 2 цієї постанови - на суму
604000000 гривень із строком погашення у 2018 році та відсотковою
ставкою доходу на рівні 9,5 відсотка річних.
4. Взяти до відома, що публічне акціонерне товариство
"Родовід Банк" припиняє 31 березня 2011 р. виплати за
зобов'язаннями перед фізичними особами за вкладами і поточними
рахунками (далі - вклади), складає реєстр вкладів для передачі
Ощадбанку, а Ощадбанк починає виплату коштів за вкладами фізичним
особам за їх зверненням на підставі реєстру вкладів та внутрішніх
документів Ощадбанку не пізніше ніж у місячний строк після
припинення виплат публічним акціонерним товариством "Родовід
Банк".
5. Установити, що:
1) Міністерство фінансів разом з Національним банком України
в установленому законодавством порядку:
приймає рішення щодо подальшої діяльності публічного
акціонерного товариства "Родовід Банк" до 2016 року;
забезпечує вжиття заходів щодо укладення між публічним
акціонерним товариством "Родовід Банк" та Ощадбанком договору
відчуження публічним акціонерним товариством "Родовід Банк"
зобов'язань перед фізичними особами за вкладами і поточними
рахунками та активів Ощадбанку.
Взяти до відома, що у зазначеному договорі, зокрема,
визначаються:
сума зобов'язань перед фізичними особами за вкладами, що
передаються Ощадбанку публічним акціонерним товариством "Родовід
Банк" згідно з реєстром вкладів;
сума активів - облігацій внутрішньої державної позики,
випущених для збільшення статутного капіталу публічного
акціонерного товариства "Родовід Банк", що передаються зазначеним
товариством Ощадбанку за номінальною вартістю, яка дорівнює сумі
зобов'язань, згідно з реєстром вкладів;
строки та умови відчуження Ощадбанку зобов'язань та активів;
2) Національний банк України:
приймає постанову з питань діяльності Ощадбанку на період
виплати коштів за вкладами, переданими публічним акціонерним
товариством "Родовід Банк";
встановлює обмеження щодо провадження окремих видів
діяльності публічним акціонерним товариством "Родовід Банк".
6. Внести до Статуту відкритого акціонерного товариства
"Державний ощадний банк України", затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 р. N 261
( 261-2003-п ) "Деякі питання діяльності відкритого акціонерного
товариства "Державний ощадний банк України" (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 9, ст. 399; 2005 р., N 21, ст. 1134; 2008 р.,
N 92, ст. 3049), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Голова
Національного банку України
М.АЗАРОВ С.АРБУЗОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. N 323
ЗМІНИ,
що вносяться до Статуту відкритого акціонерного товариства
"Державний ощадний банк України" ( 261-2003-п )

1. У пункті 15 цифри і слова "2122000000 (два мільярди сто
двадцять два мільйони)" замінити цифрами і словами "14496000000
(чотирнадцять мільярдів чотириста дев'яносто шість мільйонів)".
2. В абзаці другому пункту 19 цифри і слова "2122 прості
іменні акції" замінити цифрами і словами "14496 простих іменних
акцій".вгору