Документ 323-2003-р, поточна редакція — Прийняття від 02.06.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 2 червня 2003 р. N 323-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо створення та
забезпечення функціонування системи державного
фінансового контролю за декларуванням та витрачанням
доходів особами, які претендують на зайняття посад
державних службовців, та особами, уповноваженими на
виконання функцій держави, посилення боротьби з
прихованням доходів від оподаткування та корупцією

На виконання статті 3 Указу Президента України від 4 лютого
2003 р. N 73 ( 73/2003 ) "Про заходи щодо посилення контролю за
декларуванням доходів особами, уповноваженими на виконання функцій
держави" затвердити план заходів щодо створення та забезпечення
функціонування системи державного фінансового контролю за
декларуванням та витрачанням доходів особами, які претендують на
зайняття посад державних службовців, та особами, уповноваженими на
виконання функцій держави, посилення боротьби з прихованням
доходів від оподаткування та корупцією (додається).

Перший
віце-прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2003 р. N 323-р
ПЛАН
заходів щодо створення та забезпечення
функціонування системи державного фінансового
контролю за декларуванням та витрачанням доходів
особами, які претендують на зайняття посад державних
службовців, та особами, уповноваженими на виконання
функцій держави, посилення боротьби з прихованням
доходів від оподаткування та корупцією

1. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції до проекту Закону України "Про державний (фінансовий)
контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання
функцій держави, та їх витратами", які б врахували вимоги Указу
Президента України від 4 лютого 2003 р. N 73 ( 73/2003 ) "Про
заходи щодо посилення контролю за декларуванням доходів особами,
уповноваженими на виконання функцій держави", та проект звернення
до Верховної Ради України про їх врахування і прискорення розгляду
цього проекту.
Головдержслужба, Державна
податкова адміністрація,
Мінфін, Мін'юст.
До 1 липня 2003 року.
2. Розробити законопроекти про внесення змін до Законів
України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого
самоврядування", "Про боротьбу з корупцією" та Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо:
1) визначення переліку осіб, які повинні подавати декларацію
про доходи, зобов'язання фінансового характеру, свій і членів
своєї сім'ї майновий стан та декларацію про одержання додаткових
доходів від викладацької, наукової і творчої діяльності;
2) зобов'язання осіб, уповноважених на виконання функцій
держави, подавати у разі отримання письмової вимоги органу
державної податкової служби протягом 15 днів спеціальну
(додаткову) декларацію з обгрунтуванням розміру сум та джерел
походження доходів, використаних для придбання майна, оплати
наданих послуг чи виконаних робіт, зазначених у такій вимозі;
3) здійснення органами державної податкової служби державного
(фінансового) контролю за витратами осіб, уповноважених на
виконання функцій держави, на придбання у власність майна
(об'єктів нерухомості, транспортних засобів, коштовностей,
антикваріату та творів мистецтва, валютних цінностей, цінних
паперів), оплату наданих послуг та виконаних робіт, якщо вартість
такого майна, наданих послуг або виконаних робіт перевищує 100
мінімальних заробітних плат;
4) установлення юридичної відповідальності:
осіб, зобов'язаних подавати декларації про доходи та
інформацію про їх витрачання, за неподання або подання не в
повному обсязі чи неправдивих відомостей про доходи та
зобов'язання фінансового характеру;
державних службовців та осіб, уповноважених на виконання
функцій держави, за неподання або несвоєчасне подання відомостей
про відкриття рахунків в іноземних банках;
осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за
неподання або несвоєчасне подання спеціальної (додаткової
декларації);
керівників державних органів та підприємств, установ,
організацій або уповноважених осіб, які здійснюють операції або
вчиняють дії, пов'язані з придбанням майна, наданням послуг і
виконанням робіт, за порушення порядку подання відомостей про
здійснення таких операцій особами, уповноваженими на виконання
функцій держави;
посадових осіб підприємств, установ та організацій, які
виплачували доходи, за ненадання або несвоєчасне надання органам
державної податкової служби відомостей про доходи осіб,
уповноважених на виконання функцій держави, та їх витрати, про
відкриття їм рахунків у банках;
посадових осіб органів державної податкової служби за
неналежне зберігання декларацій про доходи та спеціальних
(додаткових) декларацій;
осіб, яким у результаті виконання службових обов'язків стала
відома інформація, що міститься в декларації про доходи та
спеціальній (додатковій) декларації, за розголошення зазначеної
інформації без письмової згоди осіб, які їх подали, за винятком
випадків, передбачених законом.
Головдержслужба, МВС, Державна
податкова адміністрація,
СБУ, Мінфін, Мін'юст.
Після прийняття Закону України "Про
державний (фінансовий) контроль за
декларуванням доходів осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави, та їх витратами".
3. Розробити проект Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю" щодо розширення повноважень спеціальних
підрозділів боротьби з організованою злочинністю органів
внутрішніх справ і СБУ.
Головдержслужба, МВС, СБУ, Мін'юст.
Після прийняття Закону України
"Про державний (фінансовий)
контроль за декларуванням доходів
осіб, уповноважених на виконання
функцій держави, та їх витратами".
4. Розробити і затвердити форму декларації про доходи та
спеціальної (додаткової) декларації, передбаченої підпунктом 2
пункту 2 цього плану, та перелік осіб, які повинні подавати таку
декларацію.
Головдержслужба, Державна податкова
адміністрація, Мінфін, Мін'юст.
Після прийняття Закону України
"Про державний (фінансовий)
контроль за декларуванням
доходів осіб, уповноважених на
виконання функцій держави, та
їх витратами".вгору