Документ 3221-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.04.2011. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Податкового кодексу України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.428 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до Податкового кодексу України ( 2755-17 ) такі зміни:
 
     1) у пункті 176.2 статті 176:
 
     в абзаці першому підпункту "б":
 
     слова "якщо інше не визначено нормами цього Кодексу" виключити;
 
     друге речення викласти в такій редакції: "Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду";
 
     підпункт "д" виключити;
 
     2) підрозділ 5 розділу XX "Перехідні положення" доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
     "3. Тимчасово, до 31 липня 2011 року, встановити ставки акцизного податку на такі товари:
 
------------------------------------------------------------------
|  Код товару |   Опис товару   |Ставки акцизного податку|
| (продукції) |   (продукції)   |  у твердих сумах з  |
|  згідно з  |  згідно з УКТ ЗЕД  | одиниці реалізованого |
|  УКТ ЗЕД  |   ( 2371а-14 )   |  товару (продукції)  |
| ( 2371а-14 ) |            |------------------------|
|        |            | одиниці виміру| ставка |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 25 00 |інші спеціальні бензини|  євро за  |  132 |
|        |            |1000 кілограмів|    |
|        |-----------------------+---------------+--------|
|        |Бензини моторні:    |        |    |
|        |-----------------------+---------------+--------|
|        |бензини моторні з   |        |    |
|        |вмістом свинцю     |        |    |
|        |0,013 г/л або менше:  |        |    |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 41 11 |із вмістом не менш як |  євро за  |  132 |
|2710 11 41 31 |5 мас. % біоетанолу або|1000 кілограмів|    |
|2710 11 41 91 |не менш як 5 мас. %  |        |    |
|2710 11 45 11 |етил-трет-бутилового  |        |    |
|2710 11 49 11 |етеру або їх суміші:  |        |    |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 41 19 |інші бензини      |  євро за  |  132 |
|2710 11 41 39 |            |1000 кілограмів|    |
|2710 11 41 99 |            |        |    |
|2710 11 45 99 |            |        |    |
|2710 11 49 99 |            |        |    |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 51 00 |з вмістом свинцю    |  євро за  |  132 |
|2710 11 59 00 |більш як 0,013 г/л   |1000 кілограмів|    |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 90 00 |Інші легкі дистиляти  |  євро за  |  132 |
|        |            |1000 кілограмів|    |
|        |-----------------------+---------------+--------|
|        |Важкі дистиляти    |        |    |
|        |(газойлі) із      |        |    |
|        |вмістом сірки:     |        |    |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 31 40 |більш як 0,2 мас. %  |  євро за  |  60  |
|2710 19 35 40 |            |1000 кілограмів|    |
|2710 19 49 00 |            |        |    |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 31 30 |більш як 0,035 мас. %, |  євро за  |  39  |
|2710 19 35 30 |але не більш як    |1000 кілограмів|    |
|2710 19 41 30 |0,2 мас. %       |        |    |
|2710 19 45 00 |            |        |    |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 31 20 |більш як 0,005 мас. %, |  євро за  |  32  |
|2710 19 35 20 |але не більш як    |1000 кілограмів|    |
|2710 19 41 20 |0,035 мас.%      |        |    |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 31 10 |не більш як      |  євро за  | 22". |
|2710 19 35 10 |0,005 мас. %      |1000 кілограмів|    |
|2710 19 41 10 |            |        |    |
------------------------------------------------------------------ 
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 7 квітня 2011 року
N 3221-VIвгору