Документ 322/2001, поточна редакція — Прийняття від 17.05.2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення державними нагородами
України наукових працівників

За вагомі особисті заслуги в розвитку вітчизняної науки,
створення національних наукових шкіл, зміцнення науково-технічного
потенціалу України п о с т а н о в л я ю:
Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня
ДОЛІШНЬОГО - директора Інституту регіональних Мар'яна Івановича досліджень НАН України, доктора
економічних наук, академіка НАН
України, м. Львів
РУДАВСЬКОГО - ректора Національного університету
Юрія Кириловича "Львівська політехніка", доктора
фізико-математичних наук, професора
САЄНКА - директора Інституту хірургії та Валерія Феодосійовича трансплантології АМН України,
доктора медичних наук,
члена-кореспондента НАН України
та АМН України, м. Київ
Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня
АЛЄКСЄЄВА - директора Відділення фізико- Анатолія Дмитровича технічних гірничих проблем
Донецького фізико-технічного
інституту імені О.О. Галкіна
НАН України, доктора технічних наук,
професора
КУЛЬЧИЦЬКОГО - заступника директора Інституту Станіслава Владиславовича історії України НАН України,
доктора історичних наук, професора
МІХНЬОВА - головного ученого секретаря Президії
Володимира Анатолійовича Академії медичних наук України,
доктора медичних наук, члена-
кореспондента АМН України, м. Київ
ПЕТРОВА - старшого наукового співробітника Григорія Матвійовича Миколаївської астрономічної
обсерваторії, доктора фізико-
математичних наук
ТЕРНОВОГО - директора Українського державного Юрія Федоровича НДІ спеціальних сталей, сплавів та
феросплавів, доктора технічних наук,
професора, м. Запоріжжя
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня
СУХОМЛИНСЬКУ - академіка-секретаря Академії Ольгу Василівну педагогічних наук України, доктора
педагогічних наук, академіка АПН
України, м. Київ
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
АЗАРЯНУ - завідувачу проблемно-галузевої Альберту Арамаісовичу науково-дослідної лабораторії при
Криворізькому технічному
університеті, докторові технічних
наук, професорові, Дніпропетровська
область
БОГОЛЮБОВУ - головному науковому співробітникові
Олексію Миколайовичу Інституту математики НАН України,
докторові технічних наук, члену-
кореспонденту НАН України, м. Київ
КОНОВАЛЕНКУ - завідувачу відділу Олександру Олександровичу Радіоастрономічного інституту НАН
України, докторові фізико-
математичних наук, члену-
кореспонденту НАН України, м. Харків
МАКСИМЕНКУ - директорові Інституту психології Сергію Дмитровичу імені Г.С. Костюка АПН України,
докторові психологічних наук,
академіку АПН України, м. Київ
ПЕЩАК - завідувачу відділу Українського Марії Михайлівні мовно-інформаційного фонду НАН
України, докторові філологічних
наук, професорові, м. Київ
РОЇКУ - директорові Інституту цукрових Миколі Володимировичу буряків УААН, докторові
сільськогосподарських наук,
академіку УААН, м. Київ
ТЕРНЮКУ - директорові Інституту машин і Миколі Еммануїловичу систем, докторові технічних наук,
професорові, м. Харків
ТОДИЦІ - завідувачу кафедри Національної Юрію Миколайовичу юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого, докторові
юридичних наук, академіку Академії
правових наук України, м. Харків
ХИЖНЯКУ - заступникові директора Інституту Миколі Антоновичу плазмової електроніки і нових
методів прискорювання Національного
наукового центру "Харківський
фізико-технічний інститут",
докторові фізико-математичних
наук, професорові
ШАМАЄВУ - керівникові відділу Інституту Михайлу Івановичу нейрохірургії імені академіка
А.П. Ромоданова АМН України,
докторові медичних наук,
професорові, м. Київ
ШУРЧКОВІЙ - головному науковому співробітникові
Юлії Олександрівні Інституту технічної теплофізики НАН
України, докторові технічних наук,
м. Київ
ЮЩЕНКУ - заступникові директора Інституту Костянтину Андрійовичу електрозварювання імені Є.О. Патона
НАН України, докторові технічних
наук, члену-кореспонденту НАН
України
ЯЦИКУ - директорові Українського НДІ Анатолію Васильовичу водогосподарсько-екологічних
проблем, докторові технічних наук,
професорові, м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"
АРТЕМЧУКУ - ректорові Київського державного Галіку Ісаковичу лінгвістичного університету,
академіку АПН України
ДАНИЛЕЙЧЕНКУ - завідувачу кафедри Львівського Валерію Васильовичу державного медичного університету
імені Данила Галицького, докторові
медичних наук, професорові
ЧЕРНЕЦЮ - ректорові Державної академії Василю Гнатовичу керівних кадрів культури і
мистецтва, професорові, м. Київ.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 травня 2001 року
N 322/2001вгору