Документ 322-V, перша редакція — Прийняття від 02.11.2006
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими народженням та
похованням" щодо дитячих новорічних подарунків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 1, ст.4 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 14, ст. 71; 2002 р., N 17, ст. 124; 2004 р., N 32,
ст. 385; 2005 р., N 2, ст. 41, NN 17-19, ст. 267; 2006 р.,
NN 9-11, ст. 96) такі зміни:
1. Пункт 6 статті 11 доповнити словами "позашкільного
обслуговування, у тому числі придбання дитячих новорічних
подарунків".
2. Пункт 3 статті 12 доповнити словами "у тому числі
придбання дитячих новорічних подарунків".
3. Пункт 2 частини першої статті 20 доповнити словами
"позашкільне обслуговування, у тому числі придбання дитячих
новорічних подарунків".
4. Пункт 6 статті 34 після слів "у позашкільній роботі з
дітьми" доповнити словами "у тому числі придбання дитячих
новорічних подарунків".
5. Статтю 48 після слів "позашкільного обслуговування"
доповнити словами "у тому числі придбання дитячих новорічних
подарунків".
6. Частину першу статті 49 після слів "позашкільне
обслуговування" доповнити словами "у тому числі придбання дитячих
новорічних подарунків".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 листопада 2006 року
N 322-Vвгору