Питання створення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997321
Документ 321-97-п, перша редакція — Прийняття від 14.04.1997
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 1997 р. N 321
Київ
Питання створення, реорганізації та ліквідації
державних наукових установ

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Установити, що:
рішення про створення та реорганізацію державних наукових
установ, які повністю або частково фінансуються з державного
бюджету (далі - державні наукові установи), приймається Кабінетом
Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої
влади, Національної академії наук, Української академії аграрних
наук, Академії медичних наук, Академії педагогічних наук, Академії
правових наук (далі - академії наук), до сфери управління яких
належать ці установи, та письмового висновку Міністерства у
справах науки і технологій;
Міністерство у справах науки і технологій у місячний термін
за участю координаційної ради з відповідного пріоритетного напряму
розвитку науки і техніки розглядає проект рішення про створення
або реорганізацію державних наукових установ з відповідним
обгрунтуванням і подає заінтересованому центральному органові
виконавчої влади, академії наук мотивований письмовий висновок;
рішення про ліквідацію державних наукових установ, створених
до набрання чинності цією постановою, приймається центральним
органом виконавчої влади або академією наук, до сфери управління
яких належать ці установи, а про ліквідацію державних наукових
установ, створених відповідно до цієї постанови, - Кабінетом
Міністрів України;
створення, реорганізація та ліквідація державних наукових
установ провадиться в межах виділених центральним органам
виконавчої влади і академіям наук бюджетних асигнувань.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.31вгору