Документ 321-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.05.2018. Подивитися в історії? )

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідки;

3) непридатності посвідки для подальшого використання;

4) скасування посвідки;

5) коли вона заявлена як втрачена або викрадена та прийнято рішення про оформлення нової посвідки;

6) смерті особи, якій видано посвідку;

7) закінчення строку її дії або прийняття рішення про обмін такої посвідки до закінчення строку її дії;

8) оформлення посвідки з порушенням вимог законодавства;

9) неотримання посвідки іноземцем або особою без громадянства протягом шести місяців.

73. У разі коли рішення про оформлення посвідки прийнято з порушенням вимог законодавства, керівник відповідного територіального органу/територіального підрозділу ДМС, керівник структурного підрозділу апарату ДМС проводить службову перевірку.

За результатами перевірки складається висновок у двох примірниках, який підписується працівником, що провів перевірку, та його безпосереднім керівником і погоджується керівником територіального органу ДМС, керівником структурного підрозділу апарату ДМС.

На підставі висновку посвідки, видані з порушенням вимог законодавства, визнаються недійсними за наказом ДМС.

74. Недійсна посвідка, виявлена у пункті пропуску через державний кордон, вилучається посадовою особою Держприкордонслужби та протягом 10 робочих днів повертається для знищення до територіального органу/територіального підрозділу ДМС за місцем її видачі.

75. Посвідки знищуються територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який їх видав.

Посвідки, визнані недійсними відповідно до наказу ДМС, знищуються територіальним органом, визначеним у наказі.

76. Знищення недійсних посвідок здійснюється не рідше одного разу на місяць комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального органу/територіального підрозділу ДМС. Комісія складає акт про знищення недійсних посвідок у трьох примірниках.

77. Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, структурний підрозділ ДМС із застосуванням засобів Реєстру вносить до бази даних Реєстру інформацію про факт подання іноземцем або особою без громадянства заяви про втрату/викрадення посвідки, скасування, вилучення, визнання недійсною та знищення посвідки.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідки, про її скасування

78. Рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідки, про її скасування може бути оскаржено іноземцем або особою без громадянства в адміністративному порядку або до суду в установленому порядку.

79. ДМС, територіальний орган ДМС мають право переглянути рішення, прийняте відповідно територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, за наявності підстав зобов’язати їх відмінити попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідки, про її скасування і прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.

80. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома іноземця або особи без громадянства в установлений законодавством строк.

Здійснення контролю за виконанням вимог цього Порядку

81. Контроль за виконанням працівниками територіальних підрозділів ДМС вимог цього Порядку здійснюється їх безпосередніми керівниками, а також працівниками територіальних органів ДМС, відповідальними за організацію відповідної роботи.

82. Контроль за виконанням працівниками уповноважених суб’єктів вимог цього Порядку здійснюється безпосередньо їх керівниками.

83. Періодичність здійснення контролю за виконанням вимог цього Порядку працівниками територіальних підрозділів ДМС визначається керівниками територіальних органів ДМС.

84. Контроль за діяльністю територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС щодо дотримання вимог цього Порядку організовує та здійснює ДМС.

Дотримання вимог законодавства під час прийому заяв-анкет, оформлення та видачі посвідки

85. Керівники територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, уповноважених суб’єктів організовують роботу з оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обміну, видачі та обліку, визначають посадові обов’язки працівників та здійснюють контроль за їх виконанням, забезпечують навчання працівників та відповідають за дотримання ними вимог законодавства під час прийому заяв-анкет, оформлення та видачі посвідки.

86. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта, відповідальний за прийняття документів, фотокарток, оформлення заяви-анкети та отримання біометричних даних, параметрів іноземця або особи без громадянства, забезпечує перевірку поданих документів, виявлення фактів їх недійсності, відповідності вимогам, установленим законодавством, дотримання строків та порядку прийому документів, достовірність та правильність внесених до заяви-анкети відомостей і сканованих документів, збереження отриманих від іноземця або особи без громадянства документів.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта, відповідальний за розгляд заяви-анкети для оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обміну, ідентифікацію іноземця або особи без громадянства та прийняття рішення про оформлення посвідки, забезпечує дотримання вимог законодавства під час прийняття рішення про її оформлення.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта, відповідальний за видачу посвідки, забезпечує дотримання порядку видачі посвідки, строків зберігання та повернення заяви-анкети разом з доданими до неї документами (у тому числі посвідки).

87. Працівник територіального підрозділу ДМС, відповідальний за ведення картотеки територіального підрозділу ДМС, забезпечує надання достовірної інформації про оформлення та видачу посвідки, внесення її до відомчої інформаційної системи ДМС із застосуванням засобів Реєстру або надсилання інформації в електронній формі шляхом заповнення електронної форми запиту-відповіді.

88. Обов’язки працівників територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, уповноважених суб’єктів щодо виконання вимог цього Порядку визначаються в їх посадових інструкціях.

Заповнення посвідки

89. До посвідки вноситься така інформація:

1) ім’я особи;

2) стать;

3) громадянство;

4) дата народження;

5) унікальний номер запису в Реєстрі;

6) номер документа;

7) дата видачі документа;

8) дата закінчення строку дії документа;

9) підстава для отримання дозволу на імміграцію (код);

10) найменування територіального органу/територіального підрозділу ДМС, що здійснив оформлення посвідки (код);

11) місце народження;

12) відцифрований образ обличчя особи;

13) відцифрований підпис особи.

90. У посвідці складові імені - “прізвище” та “власне ім’я”, а також місце народження іноземця або особи без громадянства зазначаються українською мовою та латинськими літерами відповідно до написання в паспортному документі іноземця або документі, що посвідчує особу без громадянства. У разі коли в паспортному документі іноземця або документі, що посвідчує особу без громадянства, відсутні написання прізвища, імені, громадянства англійською мовою, така особа подає переклад цього документа англійською мовою, завірений в установленому порядку.

Якщо прізвище не є складовим імені, відповідне поле не заповнюється.

91. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки посвідки заповнюються українською та англійською мовами.

92. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість символів

Назва держави Назва документа


УКРАЇНА UKRAINE ПОСВІДКА НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ PERMANENT RESIDENCE PERMIT


Ім’я особи

Прізвище/ Surname

зазначається прізвище

два рядки по 27


Ім’я/ Name

зазначається власне ім’я

два рядки по 27

Стать

Стать/ Sex

Ж/F або Ч/M

3

Громадянство

Громадянство/ Nationality

громадянство українською мовою зазначається відповідно до таблиці умовних скорочень назв країн світу українською мовою, затвердженої МВС

16

Дата народження

Дата народження/ Date of birth

зазначається дата народження

10

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис №/ Record No.

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі (без урахування позначки “-”)

13

Номер документа

Посвідка №/ Permit No.

зазначається номер виданої посвідки

9

Територіальний орган/ територіальний підрозділ ДМС, що оформив документ (код)

Орган,що видав/ Authority

зазначається код територіального органу/територіального підрозділу ДМС, що оформив посвідку

4

Дата закінчення строку дії документа

Дата закінчення строку дії/Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії посвідки

10

Підстава видачі

Підстава видачі/ Basis for issue

зазначається підстава видачі дозволу на імміграцію

6

Дата видачі документа

Дата видачі/ Date of issue

зазначається дата видачі посвідки

10

Місце народження

Місце народження/ Place of birth

зазначається місце народження особи

42

Відцифрований образ обличчя особи


відцифрований образ обличчя особи


Відцифрований підпис особи


відцифрований підпис особи


93. До безконтактного електронного носія, що міститься у посвідці, вноситься така інформація:

1) інформація, зазначена в зоні візуальної перевірки посвідки;

2) біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук).

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.

94. До посвідки особи, яка в установленому порядку визнана недієздатною, відцифрований підпис не вноситься, а до посвідки особи з фізичними вадами - вноситься за її бажанням.

Підпис особи, яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, а також особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому ним порядку, вноситься шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру.

95. Інформація про місце проживання іноземця або особи без громадянства зберігається на безконтактному електронному носії, що міститься у посвідці, у хронологічному порядку.

96. У разі зміни місця проживання іноземця або особи без громадянства, які проживають в Україні, відомості вносяться до бази даних Реєстру територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС із застосуванням засобів Реєстру в установленому порядку.

97. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці - двома цифрами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться пробіл, роки - чотирма цифрами, яким передує пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно “XX” - для дня чи місяця, “XXXX” - для року, “XX XX XXXX” - для дня, місяця і року.

98. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча - “Ч/M”.

99. У разі коли іноземець має одночасно громадянство (підданство) кількох держав, у графі “Громадянство/Nationality” зазначаються всі громадянства (підданства) іноземця через кому в алфавітному порядку.

100. Відомості про місце народження заповнюються українською мовою, а через скісну лінію - код держави латинськими літерами.

Коди держав зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1:2009 “Коди назв країн світу”.

101. Код територіального органу/територіального підрозділу ДМС, що оформив посвідку, позначається чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 “Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України”, а останні дві цифри - код територіального органу/територіального підрозділу ДМС, що прийняв рішення про оформлення посвідки.

Установлено такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим - 01;

область:

Вінницька - 05;

Волинська - 07;

Дніпропетровська - 12;

Донецька - 14;

Житомирська - 18;

Закарпатська - 21;

Запорізька - 23;

Івано-Франківська - 26;

Київська - 32;

Кіровоградська - 35;

Луганська - 44;

Львівська - 46;

Миколаївська - 48;

Одеська - 51;

Полтавська - 53;

Рівненська - 56;

Сумська - 59;

Тернопільська - 61;

Харківська - 63;

Херсонська - 65;

Хмельницька - 68;

Черкаська - 71;

Чернівецька - 73;

Чернігівська - 74

м. Київ - 80;

м. Севастополь - 85.

Коди територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС встановлюються ДМС.

102. У графі “Підстава видачі/Basis for issue” посвідки проставляється кодове позначення підстави для отримання дозволу на імміграцію відповідно до статті 4 Закону України “Про імміграцію”, а саме:

02/01 - діячі науки і культури, імміграція яких відповідає інтересам України;

02/02 - високваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;

02/03 - іноземці або особи без громадянства, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тис. доларів США;

02/04 - іноземці або особи без громадянства, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;

02/05 - іноземці або особи без громадянства, які раніше перебували в громадянстві України;

02/06 - батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;

02/07 - іноземці або особи без громадянства, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня надання їм статусу біженців в Україні чи притулку в Україні, а також їх батьки, чоловіки (дружини) та неповнолітні діти, які проживають разом з ними (застосовується у разі обміну посвідки, виданої відповідно до вимог пункту 7 частини другої статті 4 Закону України “Про імміграцію”, в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України від 16 жовтня 2012 р. № 5453-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства)”;

02/08 - іноземці або особи без громадянства, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

02/09 - іноземці або особи без громадянства, які прослужили у Збройних Силах три і більше років;

03/01 - один з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває в шлюбі понад два роки, є громадянином України, діти і батьки громадян України;

03/02 - іноземці або особи без громадянства, які є опікунами чи піклувальниками громадян України або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;

03/03 - іноземці або особи без громадянства, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;

03/04 - іноземці або особи без громадянства, імміграція яких становить державний інтерес для України;

03/05 - закордонні українці, подружжя закордонних українців, їх діти в разі їх спільного в’їзду та перебування на території України;

03/06 - іноземці або особи без громадянства, які отримують посвідку відповідно до розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про імміграцію”;

03/07 - особи, які отримують посвідку у випадку, передбаченому частиною шістнадцятою статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.

103. Для заповнення значення елемента даних “Унікальний номер запису в Реєстрі” використовуються цифри від нуля до дев’яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

104. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних відповідно до рекомендацій IКAO Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

105. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється відповідно до вимог законодавства та рекомендацій IКAO Doc 9303.

106. Порядок використання безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідку, встановлюється МВС відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій IКАО.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 321

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 251 “Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 24, ст. 912).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 251, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 976 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3270).

3. Пункт 67 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 955 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 4, ст. 101).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 453 “Про внесення змін до Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 60, ст. 2047).вгору