Документ 321-2012-п, попередня редакція — Редакція від 20.07.2017, підстава - 491-2017-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

{Абзац другий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 374 від 11.08.2014, № 781 від 26.10.2016}

У разі потреби здійснюється первинне протезування постраждалих внаслідок антитерористичної операції на строк, необхідний для формування кукси (від одного до 12 місяців).

{Пункт 32 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

Типове положення про стаціонарне (реабілітаційне) відділення первинного і складного протезування та ортезування затверджується Мінсоцполітики.

Рішення про проведення складного протезування або ортезування приймається комісією підприємства або лікарем клініки УкрНДІпротезування.

{Абзац пункту 32 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

33. Строк виготовлення індивідуальних засобів реабілітації становить:

протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних на верхні та нижні кінцівки, ортезів на хребет (з різних видів матеріалів, крім текстильних), корсетів та ортопедичного взуття - до 20 робочих днів;

протезно-ортопедичних виробів (обтураторів, ортезів із текстильних матеріалів) та ортопедичного взуття умовного позначення 1, 11 за функціональним призначенням - до 10 робочих днів.

Строк виготовлення індивідуальних засобів реабілітації обчислюється з дня початку їх виготовлення і включає час безпосереднього виготовлення без урахування часу, необхідного для примірки та протягом якого замовник не з'являвся на примірку.

34. Готовий індивідуальний засіб реабілітації видається після примірки особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або їх законному представнику, які ставлять підпис в оформленому замовленні і картці протезування.

До кожного індивідуального засобу реабілітації підприємство видає інструкцію з експлуатації і талон на гарантійний ремонт.

У разі надходження письмового звернення від особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законного представника підприємству дозволяється надсилати готовий індивідуальний засіб реабілітації поштою.

Підприємство вносить до банку даних інформацію про забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи індивідуальними засобами реабілітації.

35. Діти з інвалідністю та діти віком до 18 років забезпечуються протезно-ортопедичними виробами у міру виростання, що підтверджується довідкою ЛКК про зміну антропометричних даних (за винятком ортопедичного взуття).

Діти з інвалідністю, антропометричні розміри яких не змінилися, забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на рік на вибір - зимовим або літнім. У разі зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК, діти з інвалідністю забезпечуються ортопедичним взуттям у кількості не більше чотирьох пар на рік.

Особи з інвалідністю та постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються:

{Абзац третій пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

двома парами ортопедичного взуття на два роки;

за наявності довідки з місця роботи, служби або навчання - двома парами такого взуття на рік та одним протезом на два роки.

{Абзац п'ятий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Діти віком до 18 років забезпечуються двома парами індивідуальних ортезів на стопу на рік при плосковальгусних та плосковарусних деформаціях стоп.

{Абзац шостий пункту 35 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

Жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочної залози обов'язково з ліфами для їх кріплення та у разі потреби, що визначається індивідуальною програмою, висновком МСЕК, ЛКК разом з компресійним рукавом при лімфодемі.

{Абзац сьомий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

{Абзац восьмий пункту 35 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

У разі забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та постраждалих внаслідок антитерористичної операції ортопедичним взуттям додаткові ортези на стопу безоплатно не видаються.

{Абзац дев'ятий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Протези та ортези підвищеної надійності та функціональності, що мають покращені антропологічні, ергономічні та косметичні характеристики і дають змогу виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями, вести активний спосіб життя (займатися спортом і туризмом, доглядати за дітьми та особами, які втратили працездатність, тощо), перелік яких визначається Мінсоцполітики, видаються:

{Абзац десятий пункту 35 в редакції Постанов КМ № 374 від 11.08.2014, № 781 від 26.10.2016}

постраждалим внаслідок антитерористичної операції та особам з інвалідністю, які працюють, служать, навчаються, - з розрахунку один виріб на три роки;

{Абзац пункту 35 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

особам з інвалідністю - з розрахунку один виріб на чотири з половиною роки.

{Абзац пункту 35 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа, що потребує забезпечення двома або більше видами індивідуальних засобів реабілітації, які за переліком технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення згідно з додатком до цієї постанови (далі - перелік) належать до однієї групи, але через відмінності у функціональності, призначенні та відновленні втрачених функцій органів не є взаємозамінними, забезпечуються кожним видом таких засобів у кількості та на строк, що визначені переліком.

{Абзац тринадцятий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

У разі численних (два і більше) уражень верхніх та/або нижніх кінцівок протези та/або ортези видаються з розрахунку по одному виробу на кожну уражену кінцівку на рік, протези та ортези підвищеної надійності та функціональності - на два роки.

{Абзац чотирнадцятий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи, які за своїми функціональними можливостями не мають підстав для отримання протезів, які передбачено для осіб, яким визначено вищий ступінь функціональних можливостей, за бажанням можуть отримати такий виріб за умови збільшення строку його експлуатації на 18 місяців, а в разі численних (два і більше) уражень верхніх та/або нижніх кінцівок - на один рік.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 35 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

У разі двосторонньої ампутації молочних залоз протези молочної залози видаються з розрахунку одна пара на рік, ліфи для їх кріплення - три одиниці на рік.

{Абзац пункту 35 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

Якщо жінкам після мастектомії в період експлуатації попередньо виданих протезів молочної залози та ліфів для їх кріплення проведено чергову операцію, що підтверджено довідкою ЛКК, органи соціального захисту населення формують електронні направлення про дострокову видачу протезів молочної залози та ліфів для їх кріплення.

{Абзац пункту 35 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

Жінки після мастектомії забезпечуються на вибір трьома ліфами для кріплення протезів молочної залози або двома зазначеними ліфами та одним спеціальним ліфом для кріплення протезів молочної залози для занять фізичною культурою і плаванням.

{Абзац пункту 35 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

Жінки в післяопераційний період згідно з довідкою лікаря закладу охорони здоров’я, в якому проводилася операція, забезпечуються післяопераційним протезом у комплекті з одним ліфом.

{Абзац пункту 35 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

36. У разі коли особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа, їх законні представники не з'явилися за індивідуальним засобом реабілітації, зокрема системою протезів верхніх та нижніх кінцівок, системою ортезів шарнірних на верхні та нижні кінцівки, протягом чотирьох місяців з дня його виготовлення, підприємство разом з представником органу соціального захисту населення складає відповідний акт. Один примірник акта надсилається Фонду соціального захисту інвалідів разом з рахунком на його оплату, в якому зазначаються витрати, пов'язані з виготовленням індивідуального засобу реабілітації, його демонтажем, за винятком вартості комплектувальних виробів і матеріалів, що можуть бути повторно використані. До зазначеного рахунка додається копія калькуляції витрат, пов'язаних з виготовленням та демонтажем індивідуального засобу реабілітації. Інші індивідуальні засоби реабілітації, за якими протягом чотирьох місяців з дня їх виготовлення не з’явилися особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа, їх законні представники, підлягають списанню в установленому законодавством порядку.

{Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 374 від 11.08.2014, № 781 від 26.10.2016}

Забезпечення засобами для одягання та роздягання, допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, засобами для пересування, меблями, оснащенням, спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією

37. З метою забезпечення засобами для одягання та роздягання, допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, засобами для пересування, меблями, оснащенням, спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією (далі - технічні засоби реабілітації) особа з інвалідністю, постраждала внаслідок антитерористичної операції, дитина з інвалідністю або їх законний представник звертаються особисто, через засоби поштового зв’язку або засобами електронної пошти до підприємства, сервісного центру або органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем їх проживання чи за місцем фактичного проживання, перебування для оформлення заявки на забезпечення технічними засобами реабілітації за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - заявка).

{Абзац перший пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

Заявки вносяться працівниками підприємств, сервісних центрів або органів соціального захисту населення до банку даних.

{Абзац другий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

Оригінали заявок залишаються на підприємствах, в сервісних центрах або органах соціального захисту населення. Завірені копії заявок у разі потреби надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам, їх законним представникам.

{Абзац третій пункту 37 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

{Пункт 37 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

{Пункт 38 виключено на підставі Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

39. У разі коли замовлення технічного засобу реабілітації на підприємстві або в сервісному центрі здійснюється вперше або з метою зміни підприємства особа з інвалідністю, постраждала внаслідок антитерористичної операції, дитина з інвалідністю або їх законний представник подають чи надсилають поштою роздруковане направлення.

{Абзац перший пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Інформація про надходження зазначеного направлення вноситься працівниками підприємства, сервісного центру протягом трьох робочих днів до банку даних.

Для повторного забезпечення особи з інвалідністю, постраждалої внаслідок антитерористичної операції, дитини з інвалідністю технічним засобом реабілітації орган соціального захисту населення вносить електронне направлення до банку даних.

{Абзац третій пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

{Пункт 40 виключено на підставі Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

40-1. Особа з інвалідністю, постраждала внаслідок антитерористичної операції, дитина з інвалідністю, їх законний представник можуть відмовитися шляхом подання письмової заяви від технічного засобу реабілітації, який у такому разі видається наступній за списком особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, що перебувають на обліку та потребують такого засобу. У разі відсутності зазначеної заяви складається акт про відмову.

Особа з інвалідністю, постраждала внаслідок антитерористичної операції, дитина з інвалідністю, які відмовилися від технічного засобу реабілітації, знімаються з обліку на строк експлуатації такого засобу, за виключенням причин, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту.

У разі зміни медичних показань, що підтверджується індивідуальною програмою, висновком МСЕК або ЛКК, рішенням ВЛК, у період між поданням заявки та фактичним виготовленням засобу реабілітації особа з інвалідністю, постраждала внаслідок антитерористичної операції, дитина з інвалідністю, їх законний представник можуть відмовитися від замовленого засобу та замовити інший засіб реабілітації.

У разі отримання особою з інвалідністю, постраждалою внаслідок антитерористичної операції, дитиною з інвалідністю, їх законним представником неякісного технічного засобу реабілітації або такого, що не відповідає вимогам, зазначеним у заявці, спеціаліст органу соціального захисту населення або сервісного центру складає акт про непридатність до експлуатації або неналежну якість відповідного засобу. Такий засіб повертається підприємству, яке здійснило його поставку, а особі з інвалідністю, постраждалій внаслідок антитерористичної операції, дитині з інвалідністю позачергово видається інший засіб реабілітації за рахунок коштів підприємства.

У разі смерті особи з інвалідністю, постраждалої внаслідок антитерористичної операції, дитини з інвалідністю засіб реабілітації видається наступній за списком особі з інвалідністю, постраждалій внаслідок антитерористичної операції, дитині з інвалідністю, що перебувають на обліку та потребують такого засобу.

У разі відсутності особи з інвалідністю, постраждалої внаслідок антитерористичної операції, дитини з інвалідністю за місцем проживання, зазначеним у заявці, спеціалісти органу соціального захисту населення та сервісного центру складають акт про відсутність особи з інвалідністю, постраждалої внаслідок антитерористичної операції, дитини з інвалідністю за місцем проживання, копія якого надсилається рекомендованим листом з повідомленням особі з інвалідністю, постраждалій внаслідок антитерористичної операції, дитині з інвалідністю. Якщо протягом 30 днів з дня надіслання акта органом соціального захисту населення особа з інвалідністю, постраждала внаслідок антитерористичної операції, дитина з інвалідністю не отримали технічний засіб реабілітації та не надали з поважних причин документ, що підтверджує їх відсутність за місцем проживання (перебування в закладах охорони здоров’я, реабілітаційному центрі тощо), технічний засіб реабілітації може бути виданий наступній за списком особі з інвалідністю, постраждалій внаслідок антитерористичної операції, дитині з інвалідністю, що перебувають на обліку та потребують такого засобу.

Після отримання органом соціального захисту населення заяви про повторне виготовлення технічного засобу реабілітації та документа, передбаченого абзацом шостим цього пункту, такий засіб видається особі з інвалідністю, постраждалій внаслідок антитерористичної операції, дитині з інвалідністю, їх законному представнику позачергово, а у разі відсутності зазначеного документа - в порядку черговості.

Форми акта про відсутність особи з інвалідністю, постраждалої внаслідок антитерористичної операції, дитини з інвалідністю за місцем проживання та заяви про повторне виготовлення технічного засобу реабілітації затверджуються Мінсоцполітики.

{Порядок доповнено пунктом 40-1 згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

{Пункт 41 виключено на підставі Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

42. Технічні засоби реабілітації можуть видаватися уповноваженій особі у разі подання заяви особи з інвалідністю, постраждалої внаслідок антитерористичної операції, законного представника дитини з інвалідністю про дозвіл на отримання технічного засобу реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Уповноважена особа повинна мати при собі документи, що підтверджують її особу.

{Абзац перший пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

У разі видачі технічного засобу реабілітації уповноваженій особі до банку даних вносяться її персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові та вид, номер, дата видачі документа, що підтверджує особу).

Підприємство може надсилати готовий технічний засіб реабілітації поштою у разі письмової згоди особи з інвалідністю, постраждалої внаслідок антитерористичної операції, дитини з інвалідністю, їх законного представника.

{Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

43. У разі коли особа з інвалідністю, постраждала внаслідок антитерористичної операції, дитина з інвалідністю не можуть користуватися технічними засобами реабілітації серійного виробництва, що підтверджено індивідуальною програмою, а для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, - рішенням ВЛК або висновком ЛКК, орган соціального захисту населення подає заявку на виготовлення таких засобів за індивідуальним замовленням в установленому Мінсоцполітики порядку.

{Пункт 43 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

44. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються одним виробом на вибір таких видів:

1) допоміжними засобами для особистої гігієни:

кріслом-стільцем; сидінням на унітаз; сидінням-надставкою на унітаз;

сидінням для ванни; сидінням для душу; табуретом; стільцем;

східцями; східцями з поручнем; підставкою до ванни;

2) засобами для ходіння, керованими однією рукою, - палицею; палицею з трьома або більше ніжками; милицями ліктьовими; милицями з опорою на передпліччя; милицями паховими;

3) засобами для ходіння, керованими обома руками, - ходунками-рамками; ходунками на колесах; ходунками-стільцями; ходунками-столами;

4) меблями:

столом-партою, стійкою-партою, столом робочим;

табуретом, стільцем;

5) оснащенням - руків’ям (поручнем прямим, кутовим, відкидним, поворотним).

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції можуть бути забезпечені базовими моделями технічних засобів реабілітації на мінімальний строк, передбачений переліком, або моделями підвищеної надійності та функціональності на максимальний строк, передбачений переліком.

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються кріслами колісними таких видів:

кріслом-каталкою;

низькоактивним кріслом колісним;

середньоактивним кріслом колісним;

активним кріслом колісним;

багатофункціональним кріслом колісним;

кріслом колісним з електроприводом;

електроскутером;

дорожнім кріслом колісним;

дошкою для пересування (коляскою малогабаритною);

триколісним велосипедом.

Порядок призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції затверджується Мінсоцполітики за погодженням з МОЗ.

Технічні засоби реабілітації видаються разом з інструкцією з експлуатації і талоном на гарантійний ремонт такого засобу.

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються двома кріслами колісними на вибір - базовими та/або моделями підвищеної надійності та функціональності (при цьому видається не більш як одне крісло з електричним приводом), перелік яких визначається Мінсоцполітики.

У разі забезпечення одним кріслом колісним таке крісло видається на мінімальний строк, передбачений переліком, двома кріслами колісними - на максимальний строк, передбачений переліком.

Особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок антитерористичної операції, які виявили бажання отримати крісло колісне, яке не відноситься до їх функціональних можливостей, таке крісло видається на максимальний строк, передбачений переліком.

Діти з інвалідністю забезпечуються кріслами колісними у разі зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК.

{Пункт 44 в редакції Постанов КМ № 374 від 11.08.2014, № 781 від 26.10.2016}

45. Особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю видається направлення на забезпечення дорожнім кріслом колісним з електричним приводом у разі відсутності у користуванні автомобіля, отриманого через органи соціального захисту населення.

У разі видачі особі з інвалідністю автомобіля органом соціального захисту населення дорожнє крісло колісне з електричним приводом, строк експлуатації якого не закінчився, повертається такому органу.

У разі коли автомобіль видано органом соціального захисту населення безоплатно або на пільгових умовах сім'ї, що складається з двох і більше осіб з інвалідністю, одна з осіб з інвалідністю, у тому числі дитина з інвалідністю, повертає дорожнє крісло колісне з електричним приводом органу соціального захисту населення.

{Абзац третій пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

46. Інформація про видачу технічного засобу реабілітації вноситься до банку даних працівниками підприємств, сервісних центрів, органів соціального захисту населення.

Орган соціального захисту населення робить позначку в журналі реєстрації про безоплатне забезпечення технічними засобами реабілітації за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, інших надходжень, зокрема благодійної або гуманітарної допомоги.

47. Для заміни технічного засобу реабілітації після закінчення строку його експлуатації або дострокової заміни особа з інвалідністю, постраждала внаслідок антитерористичної операції, дитина з інвалідністю або їх законний представник подають органу соціального захисту населення заявку за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Орган соціального захисту населення оформляє відповідне електронне направлення.

Ремонт і дострокова заміна технічних та інших засобів реабілітації

48. Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа можуть бути тимчасово забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації, виготовленими за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, з числа тих, що повернуті згідно з пунктом 26 цього Порядку, на період виготовлення замовленого засобу або проведення ремонту виданого.

Ремонт технічних та інших засобів реабілітації проводиться підприємствами, сервісними центрами за заявою особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, їх законного представника або за зверненням органу соціального захисту населення на підставі заяви особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законного представника.

{Абзац другий пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

{Абзац третій пункту 48 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

49. Технічні та інші засоби реабілітації, видані особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі, можуть бути достроково замінені на підставі:

акта про недоцільність проведення їх ремонту, складеного підприємством, територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, республіканським органом виконавчої влади з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (для протезно-ортопедичних виробів) або підприємством, сервісним центром із залученням фахівців органів соціального захисту населення (для технічних засобів реабілітації);

{Абзац другий пункту 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014; в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

довідки про викрадення;

{Абзац четвертий пункту 49 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

довідки ЛКК, висновку МСЕК, індивідуальної програми або висновку лікувально-профілактичного закладу про зміну антропометричних даних;

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

медичних показань, що підтверджуються висновком МСЕК, індивідуальною програмою або ЛКК, рішенням ВЛК.

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

Недоцільним вважається ремонт технічних та інших засобів реабілітації, якщо сукупна вартість ремонту становить більш як 70 відсотків граничної ціни засобу, встановленої Мінсоцполітики на відповідний рік.

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

50. У разі зміни антропометричних даних, зокрема розміру кукси особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, які користуються протезом модульного типу, підприємство замінює приймальну гільзу (куксоприймач) на підставі висновку комісії підприємства з обов’язковим внесенням відповідної інформації до банку даних та картки протезування.

Під час проведення первинного протезування після формування кукси здійснюється заміна приймальної гільзи (куксоприймача) у строк, визначений комісією підприємства або лікарем клініки УкрНДІпротезування. У разі потреби здійснюється заміна комплектувальних виробів на підставі висновку комісії підприємства або лікаря клініки УкрНДІпротезування з обов’язковим внесенням відповідної інформації до банку даних та картки протезування.

У разі заміни комплектувальних виробів під час проведення первинного протезування та післягарантійного ремонту протезного виробу строк експлуатації виробу продовжується на гарантійний строк замінених вузлів (для протезів гомілки - стопа, для протезів стегна - стопа та механізм колінний) з обов’язковим внесенням підприємством, яке здійснило такий ремонт, відповідної інформації до банку даних та картки протезування.

{Пункт 50 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

51. Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа мають право на безоплатний гарантійний та післягарантійний ремонт.

Ремонт технічного та іншого засобу реабілітації, гарантійний строк експлуатації якого не закінчився, проводиться сервісним центром, підприємством за рахунок коштів підприємства-виробника (постачальника).

Післягарантійний ремонт проводиться підприємствами, сервісними центрами за рахунок коштів державного бюджету. Зазначеному ремонту підлягають технічний та інші засоби реабілітації, у яких закінчився гарантійний строк експлуатації або зберігання.

У разі отримання особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками нового технічного та іншого засобів реабілітації післягарантійний ремонт раніше виданого засобу за рахунок коштів державного бюджету не проводиться. Якщо особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник відмовилися від забезпечення новим технічним та іншим засобом реабілітації, післягарантійний ремонт раніше виданого засобу проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

{Абзац четвертий пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

52. Підприємства, сервісні центри вносять до банку даних інформацію про післягарантійний ремонт технічних та інших засобів реабілітації.

Перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту

53. Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень, передбачених Мінсоцполітики у державному бюджеті (далі - бюджетні кошти).

Мінсоцполітики спрямовує бюджетні кошти Фонду соціального захисту інвалідів з метою перерахування їх підприємствам, що виконали індивідуальні заявки осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації і надання послуг з їх післягарантійного ремонту.

{Абзац другий пункту 53 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

Перерахування бюджетних коштів здійснюється на підставі актів приймання-передачі робіт (надання послуг), до яких додається витяг з реєстру про видані особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам технічні та інші засоби реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також на підставі рахунка підприємства на оплату, в якому зазначаються витрати, пов’язані з виготовленням індивідуального засобу реабілітації, його демонтажем, крім вартості комплектувальних виробів і матеріалів, що можуть бути повторно використані, та інших документів, зазначених у пункті 36 цього Порядку.

{Абзац третій пункту 53 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

Мінсоцполітики має право проводити огляд виданих технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечені особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи, в порядку, визначеному Міністерством.

{Абзац пункту 53 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

Порядок включення та ведення реєстру технічних та інших засобів реабілітації, комплектувальних виробів до них затверджується Мінсоцполітики.

{Абзац пункту 53 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

Порядок взаємодії Мінсоцполітики та Фонду соціального захисту інвалідів із забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації затверджує зазначене Міністерство.

{Абзац пункту 53 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Мінсоцполітики визначає обсяги бюджетних коштів за напрямами їх використання для виготовлення протезно-ортопедичних виробів, протезів молочної залози, ортопедичного взуття, засобів для пересування, спеціальних засобів для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, засобів реабілітації (засобів для одягання та роздягання, допоміжних засобів для особистої гігієни, допоміжних засобів для особистої рухомості, переміщення та підйому, меблів та оснащення), надання послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації у межах загального обсягу зазначених коштів, а також пріоритетні напрями використання бюджетних коштів.

{Абзац пункту 53 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

{Абзац восьмий пункту 53 виключено на підставі Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

Відповідно до рішення Мінсоцполітики може передбачатися попередня оплата на строк не більше ніж три місяці для виконання індивідуальних заявок осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації і надання послуг з їх післягарантійного ремонту.

{Пункт 53 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1085 від 28.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. № 321

ПЕРЕЛІК
технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення

Найменування виробу

Строк, на який видається виріб, років

Кількість, одиниць (для взуття - пар)

Код згідно з ISO 9999

Протезно-ортопедичні вироби

1.

Система ортезів на хребет:06 03


ортези на крижово-клубовий відділ хребта (бандажі грижові)

1

1

06 03 03


ортези на попереково-крижовий відділ хребта (бандажі, пояси, корсети)

1

1

06 03 06


ортези на грудний, поперековий і крижовий відділи хребта (корсети)

3

1

06 03 09


ортези на шийний відділ хребта (головотримачі)

1

1

06 03 12


ортези на шийний і грудний відділи хребта (коректори постави, реклінатори, корсети)

1

1

06 03 15


ортези на шийний, грудний, поперековий і крижовий відділи хребта (корсети)

3

1

06 03 18


ортези для сидіння

2

1

18 09 31

2.

Система ортезів на верхні кінцівки:06 06


шарнірні

безшарнірні

ортези на пальці

2,5

1

06 06 03


ортези на кисть

2,5

1

06 06 06


ортези на зап'ясток - кисть

2,5

1

06 06 12


ортези на зап'ясток - кисть - пальці

2,5

1

06 06 13


ортези на лікоть

2,5

1

06 06 15


ортези на лікоть - зап'ясток - кисть

2,5

1

06 06 19


ортези на передпліччя

2,5

1

06 06 20


ортези на плече

2,5

1

06 06 21


ортези на плече - лікоть

2,5

1

06 06 24


ортези на плече - лікоть -зап'ясток - кисть, у тому числі

2,5

1

06 06 30


компресійний рукав при лімфодемі

1

1


3.

Система ортезів на нижні кінцівки:06 12


шарнірні

безшарнірні

ортези на стопу безшарнірні

1

1

06 12 03


ортези на гомілковостопний суглоб - стопу

2,5

1

06 12 06


ортези на колінний суглоб

2,5

1

06 12 09


ортези на колінний гомілковостопний суглоб -стопу

2,5

1

06 12 12


ортези на гомілку безшарнірні

2,5

1

06 12 13


ортези на тазостегновий суглоб

2,5

1

06 12 15


ортези на тазостегновий - колінний суглоб

2,5

1

06 12 16


ортези на стегно безшарнірні

2,5

1

06 12 17


ортези на тазостегновий - колінний - гомілковостопний суглоб - стопу

2,5

1

06 12 18


ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий - колінний - гомілковостопний суглоб - стопу

1

1

06 12 19

4.

Система протезів верхніх кінцівок:06 18


протези кисті (протези після ампутації на різних рівнях кисті)

3

1

06 18 03


протези після вичленення в промене-зап'ястковому суглобі

3

1

06 18 06


протези передпліччя (протези після ампутації нижче ліктя)

3

1

06 18 09


протези після вичленення в ліктьовому суглобі

3

1

06 18 12


протези плеча (протези після ампутації вище ліктя)

3

1

06 18 15


протези після вичленення в плечовому суглобі

3

1

06 18 18


протези після міжлопатково-грудної ампутації

3

1

06 18 21


{Абзац дев'ятий пункту 4 виключено}

5.

Система протезів нижніх кінцівок:06 24


протези стопи (протези після ампутації в різних частинах стопи)

3

1

06 24 03


протези після вичленення в гомілковостопному суглобі

3

1

06 24 06


протези гомілки (протези після ампутації нижче колінного суглоба)

3

1

06 24 09


протези після вичленення в колінному суглобі

3

1

06 24 12


протези стегна (протези після ампутації вище колінного суглоба)

3

1

06 24 15


протези після вичленення в тазостегновому суглобі

3

1

06 24 18


{Абзац восьмий пункту 5 виключено}


{Абзац дев'ятий пункту 5 виключено}


{Абзац десятий пункту 5 виключено}

6.

Протези молочної залози

1,5

1

06 30 18


ліфи для кріплення протезів молочної залози, в тому числі спеціальні ліфи для занять фізичною культурою і плаванням

1,5

3


7.

Ортопедичне взуття (за видами патологічних відхилень внаслідок захворювань, деформацій, дефектів умовних позначень від 1 до 20, у тому числі допоміжне взуття)

1-2

1-4

06 33 06

Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду

8.

Допоміжні засоби для особистого догляду та захисту:09


захисні засоби, що одягаються на тіло09 06


засоби для захисту області ліктьового суглоба або верхньої кінцівки (налокітники)

1

1

09 06 12


засоби для захисту кистей рук (рукавиці)

2

1

09 06 15


засоби для захисту області колінного суглоба або нижньої кінцівки (наколінники)

1

1

09 06 18


засоби для захисту тулуба або всього тіла:09 06 24


- подушки абдукційні, косинки, обтуратори, суспензорії

1

1{Абзац восьмий пункту 8 виключено}


- вкладиші із силіконової або гелевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок

1

2- подушки протипролежневі

1

1{Абзац одинадцятий пункту 8 виключено}


- чохли

2

1

09 06 24


комплект чохлів для кукси верхньої кінцівки

1

1комплект чохлів для кукси нижньої кінцівки

1

1


{Пункт 9 виключено}

10.

Допоміжні засоби для особистої гігієни:09 12


крісла-стільці (на колесах і без них)

4 або 6

1

09 12 03


сидіння на унітаз

4 або 6

1

09 12 09


сидіння-надставки на унітаз

4 або 6

1

09 12 12


стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни

4

1

09 33 03


умивальники

пожиттєво

1

09 33 03

Допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому

11.

Засоби для ходіння, керовані однією рукою:12 03


палиці (в тому числі палиці тактильні)

2 або 5

1

12 03 03


палиці з трьома або більше ніжками

2 або 5

1

12 03 16


милиці ліктьові

3 або 5

2

12 03 06


милиці з опорою на передпліччя

3 або 5

2

12 03 09


милиці пахові

3 або 5

2

12 03 12

12.

Засоби для ходіння, керовані обома руками:12 06


ходунки-рамки

4 або 6

1

12 06 03


ходунки на колесах

4 або 6

1

12 06 06


ходунки-стільці

4 або 6

1

12 06 09


ходунки-столи

4 або 6

1

12 06 12

13.

Допоміжні засоби для переміщення або переносу:12 30


мотузкові сходи

2

1

12 30 12


кошики (стільці) для перенесення

8 або 10

1

12 30 18

Засоби для пересування

14.

Крісла колісні:12 21


крісла-каталки

2 або 4
4 або 6

1низькоактивні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1середньоактивні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1активні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1багатофункціональні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1крісла колісні з електроприводом

8 або 10

1електроскутери

8 або 10

1дорожні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1дошки для пересування (коляски малогабаритні)

1

1

12 27 15


триколісні велосипеди

4

1

12 18 06

15.

Допоміжні засоби для підйому

пожиттєво

1

12 36

Меблі та оснащення

16.

Меблі:

столи (робочі, приліжкові, столи-парти, стійки-парти, стійки, підставки)

6 або 9

1

18 03


меблі для сидіння (стільці, табурети, спеціальні меблі)

3

1

18 09


ліжка

пожиттєво

1

18 12


матраци протипролежневі

3

1

18 12 18


стінки шведські

пожиттєво

1


17.

Оснащення:

перила та поручні, у тому числі комбіновані (вертикальні, поворотні)

8

1

18 18 03


брусся, руків’я (поручні прямі, кутові, відкидні, поворотні)

8

1

18 18 06

Спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією

18.

Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією:21


аудіоплеєри

5

1диктофони

5

1годинники (за вибором):

- механічні

5

1- електронні

2

1мобільні телефони для письмового спілкування

5

1
вгору