Про затвердження списку пам'ятників архітектури по Українській РСР
Постанова Ради Міністрів Української РСР від 28.03.1956320
Документ 320-56-п, поточна редакція — Редакція від 24.08.1963, підстава - 970-63-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 28 березня 1956 р. N 320
Київ
Про затвердження списку пам'ятників
архітектури по Українській РСР
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР
N 970 ( 970-63-п ) від 24.08.63 }

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 970 ( 970-63-п ) від 24.08.63 }

2. Зобов'язати виконкоми обласних, міських і районних Рад
депутатів трудящих:
а) забезпечити збереження і культурне або господарське
використання пам'ятників архітектури;
б) до 1 липня 1956 року перевірити стан пам'ятників
архітектури, які знаходяться в орендному користуванні установ і
організацій.
У випадках виявлення фактів порушення режиму експлуатації
пам'ятників архітектури, встановленого "Інструкцією про порядок
обліку, реєстрації, утримання та реставрації пам'ятників
архітектури", або пошкодження їх, - передавати такі пам'ятники для
господарського використання іншим установам та організаціям,
спроможним забезпечити їх збереження;
в) до 15 квітня 1956 року закінчити складання
орендно-охоронних договорів з установами та організаціями на
використання пам'ятників архітектури і про виконання цього
повідомити Державному комітету Ради Міністрів УРСР в справах
будівництва і архітектури до 25 квітня 1956 року.
3. Зобов'язати Державний комітет Ради Міністрів УРСР в
справах будівництва і архітектури:
а) посилити контроль за станом використання та зберігання
пам'ятників архітектури, що знаходяться під державною охороною;
б) подати Раді Міністрів УРСР до 1 липня 1956 року:
- списки пам'ятників архітектури, які мають загальносоюзне
значення і підлягають затвердженню Радою Міністрів СРСР;
- перелік пам'ятників архітектури комплексного характеру, які
мають особливу наукову, або художню цінність, для оголошення їх
державними архітектурно-історичними заповідниками.

Голова Ради Міністрів Української РСР Н.Кальченко
Керуючий Справами Ради Міністрів Української РСР Я.Сірченковгору