Документ 320-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.01.2014, підстава - 937-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 2011 р. N 320
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів щодо запобігання катастрофі техногенного
характеру на державному підприємстві
"Горлівський хімічний завод"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1061 ( 1061-2011-п ) від 20.10.2011
N 937 ( 937-2013-п ) від 18.12.2013 }

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів щодо запобігання
катастрофі техногенного характеру на державному підприємстві
"Горлівський хімічний завод", що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. N 320
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів щодо запобігання
катастрофі техногенного характеру на державному
підприємстві "Горлівський хімічний завод"

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів
державного бюджету за програмою "Заходи щодо запобігання
катастрофі техногенного характеру на державному підприємстві
"Горлівський хімічний завод" (далі - бюджетні кошти).
Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку. Розпорядником
бюджетних коштів нижчого рівня є Горлівська міська рада. { Абзац
другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1061 ( 1061-2011-п ) від 20.10.2011, N 937 ( 937-2013-п ) від
18.12.2013 }
Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня складає план
заходів з виконання бюджетної програми і подає його для
затвердження Мінекономрозвитку. Копія плану заходів після
затвердження подається Мінфіну. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 937 ( 937-2013-п ) від 18.12.2013 }
На підставі зазначеного плану заходів розпорядник бюджетних
коштів нижчого рівня розробляє та затверджує план робіт (послуг)
згідно з проектною документацією, що визначені пунктом 3 цього
Порядку, і подає його на погодження Мінекономрозвитку. { Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 937 ( 937-2013-п ) від
18.12.2013 }
2. Ціллю використання бюджетних коштів є запобігання
виникненню катастрофи техногенного характеру на державному
підприємстві "Горлівський хімічний завод" (далі - державне
підприємство).
3. Бюджетні кошти спрямовуються лише за умови дотримання
вимог пункту 5 цього Порядку на виконання: { Абзац перший пункту 3
в редакції Постанови КМ N 1061 ( 1061-2011-п ) від 20.10.2011 }
проектних робіт з вилучення вибухонебезпечних залишків
технологічних продуктів виробництва тротилу на державному
підприємстві; { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1061 ( 1061-2011-п ) від 20.10.2011 }
робіт згідно з проектною документацією щодо вилучення
вибухонебезпечних залишків технологічних продуктів виробництва
тротилу на державному підприємстві, у тому числі придбання
обладнання, інструментів, матеріалів, оплату будівельно-монтажних
робіт; { Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1061 ( 1061-2011-п ) від 20.10.2011 }
проектних робіт (послуг) з вилучення залишків промислових
кислот та інших промислових хімічних відходів на державному
підприємстві, за винятком суміші ізомерів орто-, мета- та
паранітрохлорбензолів; { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 937 ( 937-2013-п ) від 18.12.2013 }
робіт (послуг) згідно з проектною документацією щодо
вилучення залишків промислових кислот та інших промислових
хімічних відходів, за винятком суміші ізомерів орто-,мета- та
паранітрохлорбензолів, у тому числі придбання обладнання,
інструментів, матеріалів, оплату будівельно-монтажних робіт.
{ Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 937
( 937-2013-п ) від 18.12.2013 }
4. Завданням відповідального виконавця бюджетної програми є
вжиття заходів з ліквідації загрози техногенної катастрофи, яка
виникла на підприємстві, після зупинки виробництва вибухових
речовин.
5. Відповідальний виконавець бюджетної програми забезпечує
отримання дозволу комітету кредиторів державного підприємства на
виконання робіт з вилучення вибухонебезпечних залишків
технологічних продуктів виробництва тротилу на державному
підприємстві без пред'явлення будь-яких претензій з боку
кредиторів до активів, створених за рахунок бюджетних коштів.

{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 937
( 937-2013-п ) від 18.12.2013 }

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з
урахуванням положень бюджетного законодавства.
8. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального
будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного
фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764
( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст.
2374).
8-1. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня подає
щокварталу до 10 числа наступного місяця головному розпорядникові
бюджетних коштів звіт про виконання плану заходів з виконання
бюджетної програми за встановленою зазначеним розпорядником
формою. Копія звіту подається Мінфіну. { Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ N 937
( 937-2013-п ) від 18.12.2013 }
9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань
в органах Державної казначейської служби та проведення операцій,
пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в
установленому законодавством порядку. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1061
( 1061-2011-п ) від 20.10.2011 }
{ Пункт 10 вилучено на підставі Постанови КМ N 1061
( 1061-2011-п ) від 20.10.2011 }
11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.вгору