Документ 32-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.07.1995, підстава - 265/95-ВР

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
( Декрет втратив чинність на підставі Закону
N 265/95-ВР від 06.07.95, ВВР, 1995, N 28, ст.205 )
Про застосування контрольно-касових апаратів і
товарно-касових книг при розрахунках із
споживачами у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 23, ст.249 )

З метою забезпечення контролю за доходами підприємств
торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і посилення
захисту прав споживачів Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що підприємства і організації всіх форм
власності та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, які
здійснюють її у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
за готівку, повинні проводити розрахунки із споживачами через
належним чином зареєстровані контрольно-касові апарати з
обов'язковою видачею споживачеві касового чека. При відсутності контрольно-касового апарата тимчасово
зазначеним суб'єктам підприємницької діяльності дозволяється
здійснювати її з використанням товарно-касової книги, форма якої
затверджується Міністерством фінансів України і Міністерством
статистики України.
2. Контроль за проведенням суб'єктами підприємницької
діяльності розрахунків із споживачами з використанням
контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг здійснюють
Головна державна податкова інспекція України, Державний комітет
України у справах захисту прав споживачів, Державна інспекція з
контролю за цінами Міністерства економіки України, Міністерство
внутрішніх справ України та їх органи на місцях.
3. У разі виявлення порушення суб'єктами підприємницької
діяльності порядку проведення розрахунків із споживачами,
встановленого статтею 1 цього Декрету, за рішенням Головної
державної податкової інспекції України та державних податкових
інспекцій по Республіці Крим, областях, районах, містах і районах
у містах їх прибуток за попередній місяць, одержаний від продажу
населенню товарів і продукції та надання послуг, стягується до
відповідного бюджету місцевого самоврядування. При повторному виявленні фактів таких порушень за поданням
органів, які здійснюють контроль за розрахунками із споживачами з
використанням контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг,
орган, що здійснив державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності, позбавляє його права займатися нею у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг.
4. Конкретні терміни та порядок переведення суб'єктів
підприємницької діяльності на розрахунки із споживачами з
використанням контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг
визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства
економіки України і Міністерства фінансів України.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ
м. Київ, 8 квітня 1993 року
N 32-93
Опубліковано: "Голос України", 20.04.93вгору