Документ 32-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.01.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 січня 2019 р. № 32
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 11 травня 2016 р. № 330

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 “Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2013 р., № 35, ст. 1238; 2014 р., № 24, ст. 735; 2016 р., № 38, ст. 1459; 2018 р., № 52, ст. 1828) і від 11 травня 2016 р. № 330 “Про утворення урядових комітетів та затвердження їх посадового складу” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 39, ст. 1486) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 30
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 січня 2019 р. № 32

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 11 травня 2016 р. № 330

1. У Регламенті Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950:

1) доповнити § 28-1 пунктом 2-2 такого змісту:

“2-2. Стратегічний комітет є урядовим комітетом і розглядає:

питання формування і реалізації пріоритетних реформ Кабінету Міністрів;

концептуальні, стратегічні та програмні документи Кабінету Міністрів, а також схвалює політичні пропозиції міністрів;

проекти розпоряджень Кабінету Міністрів про схвалення планів пріоритетних дій Уряду на відповідний рік та звітів про їх виконання;

звіти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо реалізації пріоритетних реформ Кабінету Міністрів у відповідних сферах державної політики;

проекти законів про Державний бюджет України на відповідний рік та внесення змін до них.

На Стратегічному комітеті врегульовуються політичні розбіжності у позиціях органів виконавчої влади.”;

2) викласти § 28-2 в такій редакції:

§ 28-2. Склад урядового комітету

1. До складу урядового комітету (крім Стратегічного комітету) входять члени Кабінету Міністрів відповідно до компетенції, можуть входити заступники міністрів, керівники державних колегіальних органів, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через відповідних міністрів, та центральних органів виконавчої влади, що не належать до сфери спрямування і координації міністрів.

2. До складу Стратегічного комітету входять лише члени Кабінету Міністрів. У разі коли посада міністра, який очолює міністерство, вакантна, до  складу Стратегічного комітету входить  перший заступник такого міністра.”;

3) у § 28-3:

пункт 2 доповнити реченням такого змісту: “Рішення Стратегічного комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні членів Комітету.”;

пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

“Засідання Стратегічного комітету є правоможним, якщо на його засіданні присутні не менше ніж 12 членів Комітету.”;

пункт 7 доповнити реченням такого змісту: “Вимоги цього пункту не поширюються на Стратегічний комітет.”;

4) пункт 4 § 28-4 доповнити реченням такого змісту: “Вимоги цього пункту не поширюються на Стратегічний комітет.”;

5) друге речення пункту 2 параграфа 28-5 після слів “урядового комітету” доповнити словами “за рішенням його голови”, а після слів “освітній омбудсмен” - словами “, уповноважений представник всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування”;

6) у пункті 1 § 49:

абзац перший після слів “Проект акта Кабінету Міністрів” доповнити словами “разом з додатками до нього”;

абзац третій після слів “проект акта Кабінету Міністрів” доповнити словами “разом з додатками до нього”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 травня 2016 р. № 330:

1) у постанові:

пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“Стратегічний комітет.”;

у пункті 2 цифри “1-3” замінити цифрами “1-4”;

2) у додатках до постанови:

у додатку 1 виключити таку позицію:

“Заступник Міністра Кабінету Міністрів України - директор Урядового офісу з питань європейської інтеграції”;

у додатку 2 виключити такі позиції:

“Заступник Міністра Кабінету Міністрів України”;

“Заступник Голови Національного банку (за згодою)”;

у додатку 3 виключити такі позиції:

“Заступник Міністра Кабінету Міністрів України - директор Урядового офісу з питань європейської інтеграції

Заступник Голови Національного банку (за згодою)”;

3) доповнити постанову додатком 4 такого змісту:“Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2016 р. № 330

СКЛАД
Стратегічного комітету

Прем’єр-міністр України, голова Стратегічного комітету

Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, перший заступник голови Стратегічного комітету

Міністр Кабінету Міністрів, заступник голови Стратегічного комітету

Міністр фінансів, заступник голови Стратегічного комітету

Віце-прем’єр-міністр України (Кириленко В.А.)

Віце-прем’єр-міністр України (Кістіон В.Є.)

Віце-прем’єр-міністр України (Розенко П.В.)

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Міністр внутрішніх справ

Міністр освіти і науки

Міністр молоді та спорту

Міністр закордонних справ

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Перший заступник Міністра охорони здоров’я

Міністр енергетики та вугільної промисловості

Міністр культури

Міністр інфраструктури

Міністр оборони

Міністр соціальної політики

Міністр екології та природних ресурсів

Міністр інформаційної політики

Міністр у справах ветеранів

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Міністр юстиції”.вгору