Документ 32-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.08.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 39, ст.331 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 5 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51,
ст. 376) викласти в такій редакції:
"5. Період роботи до 1 січня 1991 року в районах Крайньої
Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі
колишнього Союзу РСР, а також на острові Шпіцберген зараховується
до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених
законодавством, що діяло до 1 січня 1991 року.
Пільгове обчислення страхового стажу застосовується для осіб,
які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях,
прирівняних до районів Крайньої Півночі, та на яких поширювалися
пільги, передбачені для працюючих в районах Крайньої Півночі та
місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, відповідно
до Указу Президії Верховної Ради Союзу РСР від 10 лютого 1960 року
( n0001400-60 ) "Про впорядкування пільг для осіб, які працюють в
районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів
Крайньої Півночі", постанови Ради Міністрів Союзу РСР від
10 лютого 1960 року N 148 ( n0148400-60 ) "Про порядок
застосування Указу Президії Верховної Ради Союзу РСР від 10 лютого
1960 року "Про впорядкування пільг для осіб, які працюють в
районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів
Крайньої Півночі", Указу Президії Верховної Ради Союзу РСР від
26 вересня 1967 року ( v1908400-67 ) "Про розширення пільг для
осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і в місцевостях,
прирівняних до районів Крайньої Півночі".
Пільгове обчислення страхового стажу провадиться на підставі
трудової книжки, або письмового трудового договору, або довідки, в
яких зазначено період роботи в районах Крайньої Півночі та
місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, та
користування пільгами, передбаченими вищезазначеними
нормативно-правовими актами".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 26 липня 2006 року
N 32-Vвгору