Про тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових колоній
Постанова Верховної Ради України від 06.05.19933195-XII
Документ 3195-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.1999, підстава - 312-XIV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про тимчасові слідчі ізолятори на територіях
виправно-трудових колоній

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.268 )
( Термін дії Постанови продовжено до 10.12.2002 згідно з
Постановою ВР
N 701/97-ВР від 09.12.97, ВВР, 1998, N 52, ст.329 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст.35 )

З метою нормалізації становища з розміщенням осіб, яких
тримають у місцях попереднього ув'язнення, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Дозволити Державному департаменту України з питань
виконання покарань тимчасово, до нормалізації становища з
розміщенням осіб, яких тримають у місцях попереднього ув'язнення,
направляти із переповнених слідчих ізоляторів у виправно-трудові
колонії загального, посиленого і суворого режимів засуджених,
вироки щодо яких не набули законної сили, для чого створити
тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових колоній
тих областей, де є слідчі ізолятори. ( Пункт 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98 )
2. Тримати засуджених у тимчасових слідчих ізоляторах
відповідно до вимог Положення про попереднє взяття під варту.
3. Доручити Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Міністерству внутрішніх справ України та Державному комітету
України з матеріальних ресурсів подати до 15 травня 1993 року
Кабінету Міністрів України пропозиції про виділення додаткових
асигнувань і матеріально-технічних ресурсів на будівництво нових
та розширення діючих слідчих ізоляторів.
4. Ця Постанова вводиться в дію з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 6 травня 1993 року
N 3195-XIIвгору