Про тимчасові дільниці-поселення при виправно-трудових колоніях
Постанова Верховної Ради України від 06.05.19933194-XII
Документ 3194-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.01.2005, підстава - 2377-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.198 )
Про тимчасові дільниці-поселення при
виправно-трудових колоніях

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.267 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст.35 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Дозволити Державному департаменту України з питань
виконання покарань створювати при виправно-трудових колоніях
загального, посиленого та суворого режиму тимчасові
дільниці-поселення для тримання засуджених, які твердо стали на
шлях виправлення і відповідно до статті 46 Виправно-трудового
кодексу України ( 3325-07 ) за рішенням суду переведені до
колонії-поселення. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98 )
2. Міністерству внутрішніх справ України розробити Положення
про тимчасову дільницю-поселення при виправно-трудовій колонії.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 6 травня 1993 року
N 3194-XIIвгору