Документ 3192-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.04.2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Заяву Верховної Ради України
"Про співробітництво між Україною
та Європейським Союзом у візовій сфері"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 33, ст.338 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Заяву Верховної Ради України "Про співробітництво
між Україною та Європейським Союзом у візовій сфері" (додається).
2. Кабінету Міністрів України забезпечити ознайомлення
відповідних інституцій Європейського Союзу та його держав-членів з
позицією Верховної Ради України щодо співробітництва України з ЄС
у візовій сфері, висловленою у Заяві.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 5 квітня 2011 року
N 3192-VI

ЗАЯВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про співробітництво між Україною
та Європейським Союзом у візовій сфері

З 1 вересня 2005 року згідно з Указом Президента України від
26 липня 2005 року N 1131/2005 ( 1131/2005 ) "Про встановлення
безвізового режиму для громадян держав - членів Європейського
Союзу, Швейцарської Конфедерації та Князівства Ліхтенштейн"
громадяни держав - членів ЄС користуються правом безвізового
в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України,
якщо термін перебування їх в Україні не перевищує 90 днів. Україна
здійснила такий крок з метою забезпечення вільного пересування
осіб, товарів, послуг та капіталу, а також активізації
двосторонніх контактів України з державами - членами ЄС та іншими
високорозвиненими державами Європи в усіх сферах взаємовідносин.
18 червня 2007 року у Люксембурзі була підписана Угода між
Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення
віз ( 994_850 ), яка була ратифікована Верховною Радою України
15 січня 2008 року, а застосовується за домовленістю сторін з
1 січня 2008 року. У преамбулі Угоди ( 994_850 ) зафіксовано
положення про запровадження безвізового режиму для громадян
України у довгостроковій перспективі.
29 жовтня 2008 року у м. Брюсселі (Королівство Бельгія) було
офіційно започатковано безвізовий діалог між Україною та
Європейським Союзом. Офіційний початок безвізового діалогу став
важливим кроком до подальшого поглиблення взаємин України з ЄС у
міграційно-візовій сфері та у питанні забезпечення права громадян
України на свободу пересування. Метою цього діалогу стала
підготовка концептуального документа, що міститиме умови,
виконання яких дозволить запровадити безвізовий режим
короткотермінових поїздок громадян України до держав - членів ЄС.
22 листопада 2010 року у ході Чотирнадцятого Саміту Україна -
ЄС, що відбувся у м. Брюсселі (Королівство Бельгія), було схвалено
План дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для
України. Цей документ місить перелік нормативних та практичних
критеріїв ЄС у чотирьох сферах: 1) безпека документів, що
посвідчують особу, у тому числі біометрика; 2) управління
міграцією, у тому числі протидія нелегальній міграції та
реадмісія; 3) громадський порядок та безпека; 4) забезпечення
фундаментальних прав і свобод.
Україна має досягти встановлених ЄС критеріїв для
запровадження безвізового режиму короткотермінових поїздок
українських громадян до держав - членів ЄС.
Зважаючи на те, що до повноважень Верховної Ради України
згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР ) належить визначення
засад зовнішньої і внутрішньої політики,
Верховна Рада України,
констатуючи, що візові відносини між Україною та Європейським
Союзом будуються нині на принципі асиметричності,
виходячи з необхідності забезпечити рівні права громадян
України та громадян держав - членів ЄС на свободу пересування і
вільний розвиток міжлюдських контактів,
будучи переконаною, що встановлення взаємного безвізового
режиму короткотермінових поїздок громадян України до держав -
членів ЄС відповідає політичним, економічним та соціальним
інтересам обох сторін, а також сприятиме подальшому зближенню
України з ЄС та розвитку міжлюдських контактів,
усвідомлюючи, що з усього комплексу питань, які стоять на
порядку денному взаємовідносин між Україною та ЄС, найбільша увага
громадян України приділяється питанню запровадження ЄС безвізового
режиму з нашою державою,
враховуючи, що швидкість руху до запровадження ЄС безвізового
режиму для українських громадян залежатиме від виконання Україною
відповідних критеріїв, передбачених Планом дій з лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України,
беручи на себе зобов'язання забезпечити прийняття
законодавства, необхідного для виконання Плану дій з лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України, та належний
парламентський контроль за його імплементацією,
беручи до уваги Спільну доповідь Робочої групи Комітету з
парламентського співробітництва між Україною та Європейським
Союзом з питань візової політики між Україною та ЄС,
1) закликає Європейський Союз та його держави-члени:
1.1. продемонструвати політичну волю та зняти довгостроковий
статус з перспективи запровадження ЄС безвізового режиму для
громадян України, включивши відповідне положення до майбутньої
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
1.2. надати Україні можливу допомогу у виконанні Плану дій з
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України;
1.3. до запровадження безвізового режиму забезпечити
неухильне виконання дипломатичними представництвами і
консульськими установами держав - членів ЄС положень Угоди між
Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення
віз, зокрема щодо переліку необхідних документів при подачі заявки
на отримання візи, видачі багаторазових та безоплатних віз тощо;
1.4. внести зміни до Угоди між Україною та Європейським
Співтовариством про спрощення оформлення віз ( 994_850 ) з метою
розширення категорій громадян України, які могли б скористатись її
перевагами, зокрема за рахунок представників неурядових
громадських організацій, релігійних організацій та організованих
груп туристів;
1.5. скасувати плату за оформлення національних та
шенгенських віз для громадян України, врахувавши позитивний досвід
Литви, Латвії та Естонії, які вже скасували плату за оформлення
національних віз для громадян України;
1.6. забезпечити обов'язковість надання пояснень заявникові у
разі відмови у видачі візи згідно з відповідними положеннями
Візового Кодексу ЄС;
1.7. здійснювати подальші кроки для створення належних умов
при поданні документів та отриманні віз українськими заявниками у
дипломатичних представництвах і консульських установах
держав - членів ЄС;
2) очікує, що:
Президент України:
2.1. визначить виконання Плану дій з лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України одним з
першочергових пріоритетів;
2.2. затвердить Національний план з виконання Плану дій з
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, в
якому буде чітко визначено відповідні завдання, їх виконавців та
терміни реалізації;
2.3. здійснить належні кроки у напрямі забезпечення
верховенства права та поваги до основоположних свобод, оскільки
від цього, як це випливає з Резолюції Європейського Парламенту від
25 листопада 2010 року щодо України ( 994_a37 ), залежить
успішність процесу лібералізації візового режиму;
Кабінет Міністрів України:
2.4. забезпечить належну реалізацію Національного плану з
виконання Плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України після його затвердження Президентом України;
2.5. створить для належного виконання Плану дій з
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України
дієвий механізм міжвідомчої координації та забезпечить належне
фінансування відповідних заходів;
2.6. забезпечить оперативну розробку та подання до Верховної
Ради України законопроектів, необхідних для належного виконання
Плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для
України, зокрема:
проекту Закону України про документи, які посвідчують особу
(нова редакція), який, зокрема, передбачатиме запровадження в
зазначених документах електронного носія біометричної інформації
відповідно до стандартів ICAO, упорядкування реєстру проїзних
документів для громадян України, в тому числі шляхом скорочення
видів таких документів;
проекту Закону України про правовий статус іноземців та осіб
без громадянства (нова редакція);
проекту Закону України про протидію торгівлі людьми, який
регулюватиме всі аспекти протидії торгівлі людьми, у тому числі
ідентифікацію постраждалих, надання їм допомоги та підтримки,
механізми запобігання та боротьби з торгівлею людьми, питання
міжвідомчої координації, міжнародного співробітництва та
відповідальності за торгівлю людьми;
проекту Закону України про затвердження Загальнодержавної
програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року;
2.7. здійснить необхідну підготовчу роботу з приєднання
України до таких міжнародно-правових актів:
Другий додатковий Протокол до Європейської конвенції про
взаємну допомогу у кримінальних справах ( 994_518 );
Конвенція про полегшення міжнародного доступу до правосуддя
1980 року;
Європейська конвенція про отримання за кордоном інформації та
доказів в адміністративних справах 1978 року ( 994_337 );
Європейська угода про передачу клопотань щодо правової
допомоги 1977 року ( 994_321 ) та Додатковий протокол до неї
2001 року ( 994_381 );
Європейська конвенція про репатріацію неповнолітніх 1970 року
( 994_805 );
Європейська угода про передачу відповідальності за біженців
1980 року ( 994_306 );
2.8. активізує роботу із запровадження документів громадянина
України для виїзду за кордон з електронним носієм біометричної
інформації та створення національної системи біометричної
верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб
без громадянства;
2.9. створить базу даних іноземців та осіб без громадянства -
заявників на отримання віз на в'їзд до України, у тому числі тих,
кому було відмовлено у видачі таких віз, а також врегулює механізм
передачі таких даних від Міністерства закордонних справ України до
Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної
служби України, Державної міграційної служби України, а також
інших державних органів, яких стосуються ці питання;
2.10. вживе заходів для створення єдиної національної бази
даних управління міграційними потоками;
2.11. забезпечить організаційно-правове оформлення Державної
міграційної служби України та Державної служби України з питань
захисту персональних даних як центральних органів виконавчої
влади;
2.12. продовжить реформування Державної прикордонної служби
України відповідно до Концепції розвитку Державної прикордонної
служби України на період до 2015 року ( 546/2006 ).

м. Київ, 5 квітня 2011 рокувгору