Документ 319-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.03.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 2011 р. N 319
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
державного нагляду за додержанням стандартів,
державного метрологічного нагляду

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення державного нагляду за
додержанням стандартів, державного метрологічного нагляду, що
додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. N 319
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення державного нагляду за додержанням
стандартів, державного метрологічного нагляду

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Державний нагляд
за додержанням стандартів, державний метрологічний нагляд" (далі -
бюджетні кошти).
2. Бюджетні кошти використовуються для здійснення державного
метрологічного нагляду, забезпечення єдності вимірювань,
здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і
правил суб'єктами господарювання усіх форм власності і
забезпечення дотримання ними вимог нормативно-правових актів,
нормативних документів з питань забезпечення якості та безпеки
продукції (стабільності показників якості та безпеки
сертифікованої продукції) під час її розроблення, виробництва,
ремонту, технічного обслуговування, випуску (зокрема, з
виробництва, після ремонту, модернізації), зберігання,
транспортування, введення в обіг, використання, експлуатації,
реалізації (в тому числі оптової та оптово-роздрібної), утилізації
та проведення випробувань (виконання робіт, надання послуг).
3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство
економічного розвитку і торгівлі, а розпорядником бюджетних коштів
нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми -
Державна служба технічного регулювання.
Одержувачами бюджетних коштів є територіальні органи
Державної служби технічного регулювання - державні центри
стандартизації, метрології та сертифікації (далі - державні центри
стандартизації, метрології та сертифікації).
4. Напрями використання бюджетних коштів та результативні
показники, що характеризують виконання бюджетної програми,
визначаються щороку в паспорті бюджетної програми.
5. Державна служба технічного регулювання укладає з
державними центрами стандартизації, метрології та сертифікації
договори про виконання робіт із здійснення державного нагляду за
додержанням стандартів, норм і правил, державного метрологічного
нагляду.
6. Бюджетні кошти спрямовуються головним розпорядником
бюджетних коштів на виконання державними центрами стандартизації,
метрології та сертифікації робіт із здійснення державного нагляду
за додержанням стандартів, норм і правил, державного
метрологічного нагляду відповідно до:
планових показників здійснення державного нагляду за
додержанням стандартів, норм і правил, державного метрологічного
нагляду на відповідний рік, затверджених Державною службою
технічного регулювання;
паспорта бюджетної програми;
планів використання бюджетних коштів державними центрами
стандартизації, метрології та сертифікації;
договорів про виконання робіт із здійснення державного
нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, державного
метрологічного нагляду.
7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законом порядку.
8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах
Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних
з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку,
встановленому Державною казначейською службою.
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.вгору