Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 p. N 795
Постанова Кабінету Міністрів України; Норми від 08.04.2009319
Документ 319-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.03.2018, підстава - 81-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 квітня 2009 р. N 319
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 81 ( 81-2018-п ) від 14.02.2018 }
Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2005 р. N 795
{ Додатково див. Ухвалу Вищого адміністративного суду
N К-42676/10 ( v4267760-13 ) від 01.11.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня
2005 р. N 795 ( 795-2005-п, 795а-2005-п ) "Про затвердження опису
та зразків форменого одягу і відповідних знаків розрізнення
особового складу органів і підрозділів цивільного захисту і норм
забезпечення форменим одягом" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 35, ст. 2113) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2009 р. N 319
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2005 р. N 795
( 795-2005-п, 795а-2005-п )

1. Пункт 2 постанови ( 795-2005-п ) викласти у такій
редакції:
"2. Установити, що:
1) формений одяг поділяється:
за цільовим призначенням:
- поточного забезпечення - для особового складу органів і
підрозділів цивільного захисту;
- оперативного резерву - для особового складу зведених
загонів, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій;
- непорушних запасів - для забезпечення мобілізаційного
розгортання сил цивільного захисту і створення запасів на
особливий період (воєнний час);
за використанням:
- особистого користування - видається особовому складу у
власність;
- інвентарний - є власністю держави;
2) час зберігання інвентарного форменого одягу на складах до
строку носіння не зараховується. Строк носіння для інвентарного
форменого одягу сезонного використання протягом одного сезону
зараховується за один рік;
3) застарілий та знятий із забезпечення формений одяг, строк
зберігання в запасі (резерві) якого минув, у разі неможливості
його ремонту, використання за цільовим призначенням або відчуження
підлягає списанню в установленому порядку;
4) знаки розрізнення і фурнітура видаються особам рядового та
начальницького складу одночасно з тими предметами форменого одягу,
що передбачені для носіння;
5) особам рядового та начальницького складу, звільненим:
за віком з правом носіння форменого одягу недоотриманий
формений одяг видається пропорційно часу, що минув з дня
виникнення права на його отримання до дати закінчення строку
контракту, грошова компенсація за нього не нараховується;
після закінчення строку контракту, за станом здоров'я, у
зв'язку із скороченням штатів, через сімейні обставини або інші
поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів
України, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту
керівництвом відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту,
недоотриманий на момент звільнення формений одяг не видається і
грошова компенсація не нараховується;
за службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним
невиконанням умов контракту зазначеними особами, у зв'язку з
набранням законної сили обвинувальним вироком суду, недоотриманий
на момент звільнення формений одяг не видається і грошова
компенсація не нараховується. Вартість виданих таким особам
предметів, строки носіння яких не закінчилися, утримується з них з
урахуванням зносу.".
2. Доповнити постанову ( 795-2005-п ) пунктом 3 такого
змісту:
"3. Надати Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
право затвердити:
порядок забезпечення форменим одягом, його обліку, видачі,
зберігання та списання, правила носіння такого одягу з
відповідними знаками розрізнення особовим складом органів і
підрозділів цивільного захисту;
норми забезпечення спортивним інвентарем і музичними
інструментами, порядок застосування зазначених норм; табелі до
штатів на матеріальні засоби речової служби не передбачені нормами
забезпечення форменим одягом.".
3. У нормах забезпечення форменим одягом особового складу
органів і підрозділів цивільного захисту, затверджених зазначеною
постановою ( 795-2005-п ):
1) доповнити норму N 3 новим абзацом першим такого змісту:
"Особам, які продовжили службу за новим контрактом,
дозволяється видавати за їх бажанням одні предмети речового майна
замість інших, передбачених цією нормою (з дати виникнення права
на їх отримання), у межах вартості предметів, що замінюються.".
У зв'язку з цим абзаци перший - восьмий вважати відповідно
абзацами другим - дев'ятим;
2) доповнити абзац норми N 12 після першого речення новим
реченням такого змісту: "Ця норма забезпечення визначає кількість
постільної білизни, рушників і спеціального одягу з розрахунку на
одну особу, кількість предметів санітарно-господарського майна у
лікувальних та санаторно-курортних закладах з розрахунку на одне
ліжко та одну особу медичного персоналу.";
3) доповнити норму N 13 абзацом такого змісту:
"Ця норма визначає кількість постільної білизни, рушників і
спеціального одягу з розрахунку на одну особу, кількість предметів
санітарно-господарського майна у санаторно-курортних закладах з
розрахунку на одне ліжко.";
4) доповнити примітку до норми N 18 пунктом 6 такого змісту:
"6. Теплі інвентарні речі за особовим складом не
закріплюються. По закінченні зимової пори такі речі вилучаються з
підрозділів, піддаються хімічному чищенню, ремонтуються та
здаються для зберігання на речовий склад підрозділів МНС.";
5) доповнити норми нормою N 22 такого змісту:
"НОРМА N 22
забезпечення осіб рядового та начальницького складу
піротехнічних підрозділів цивільного захисту
(інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Кількість |Строк носіння, |Номер примітки,| | предмета | предметів на | років | що | | | одну особу | |застосовується | | | | |під час видачі | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Жилет панцерний | 1 | | 1,2 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Шолом | 1 | | 1,2 | |кулезахисний | | | | ------------------------------------------------------------------
За цією нормою забезпечується особовий склад піротехнічних
підрозділів, який утримується згідно із штатними розписами,
затвердженими МНС, а також особи, залучені до роботи у таких
підрозділах.
_______________
Примітки: 1. Заміна непридатного для використання чохла до жилета
та чохла до шолома проводиться не раніше ніж після 2
років фактичного носіння.
2. Заміна броньованих елементів жилета та шолома
проводиться не раніше ніж після 10 років фактичного
носіння.".вгору