Документ 3185-XII, поточна редакція — Прийняття від 05.05.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про внесення змін до Державної програми
приватизації майна державних підприємств,
затвердженої Постановою Верховної Ради України
"Про Державну програму приватизації майна
державних підприємств" від 7 липня 1992 року

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.263 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Виключити з розділу 1 частини III Державної програми
приватизації майна державних підприємств ( 2545-12 ) пункт 2 "Про
зміну організаційно-правових форм споживчої кооперації" як такий,
що суперечить чинному законодавству.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 5 травня 1993 року
N 3185-XIIвгору