Документ 3181-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.05.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до Декрету Кабінету Міністрів України
"Про державне мито"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.423 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня
1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 із наступними змінами) такі
зміни:
1) пункт 13 статті 2 виключити;
2) підпункт "ф" пункту 6 статті 3 виключити;
3) у частині першій статті 6 слова "та за подання до Кабінету
Міністрів України проекту створення промислово-фінансової групи"
виключити;
4) пункт 5 частини першої та частину третю статті 8
виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 5 квітня 2011 року
N 3181-VIвгору