Документ 3180-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2012, підстава - 4495-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
Про внесення змін до статті 19
Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.422 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті "о" частини першої статті 19 Закону України "Про
Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 19, ст. 259; 2001 р., N 30, ст. 143; 2004 р.,
N 14, ст. 195; 2006 р., N 19-20, ст. 163; 2009 р., N 6, ст. 20;
2011 р., N 24, ст. 172)
цифри і слова:
" ------------------------------------------------------------------ |3212 90 31 00,|Тільки пігменти (включаючи металеві порошки та | |3212 90 38 00 |пластівці диспергованих у неводному середовищі у | | |вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, | | |які використовують для виробництва друкарських | | |фарб (включаючи емалі), крім тих, що на основі | | |алюмінієвого порошку |"; ------------------------------------------------------------------ " ------------------------------------------------------------------ |8440 10 00 00 |Обладнання для оправлення, включаючи | | |брошурувальні машини | |--------------+-------------------------------------------------| |8441 10 00 00 |Інше обладнання для виробництва товарів з | | |паперової маси, паперу або картону, включаючи | | |різальні машини будь-якого типу |" ------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами: " ------------------------------------------------------------------ |3212 90 31 00,|Пігменти (включаючи металеві порошки та | |3212 90 38 00 |пластівці), дисперговані у неводному середовищі | | |у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, | | |які використовують для виробництва друкарських | | |фарб (включаючи емалі) |"; ------------------------------------------------------------------ " ------------------------------------------------------------------ |8440 10 10 00 |Машини фальцювальні | |--------------+-------------------------------------------------| |8440 10 20 00 |Машини аркушепідбиральні | |--------------+-------------------------------------------------| |8440 10 30 00 |Машини швейні, проволокошвейні та скобозшивачі | |--------------+-------------------------------------------------| |8440 10 40 00 |Машини для безниткового з'єднання | |--------------+-------------------------------------------------| |8440 10 90 00 |Інші | |--------------+-------------------------------------------------| |8441 10 10 00 |Верстати комбіновані поздовжньо-різальні та | | |перемотувальні | |--------------+-------------------------------------------------| |8441 10 20 00 |Інші верстати поздовжньо-різальні або | | |поперечно-різальні | |--------------+-------------------------------------------------| |8441 10 30 00 |Машини гільйотинні паперорізальні | |--------------+-------------------------------------------------| |8441 10 40 00 |Машини триножові різальні | |--------------+-------------------------------------------------| |8441 10 80 00 |Інші |". ------------------------------------------------------------------
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 5 квітня 2011 року
N 3180-VIвгору