Документ 3177-IV, поточна редакція — Прийняття від 01.12.2005

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про виконання пункту 4 Постанови Верховної
Ради України від 10 січня 2002 року N 2956-III
щодо оприлюднення списку найбільших
боржників Акціонерного комерційного
агропромислового банку "Україна"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 5-6, ст.79 )

Ліквідація Акціонерного комерційного агропромислового банку
"Україна" (далі - банк "Україна") вперше у практиці ліквідації
збанкрутілих банків у державі здійснюється під постійним
безпосереднім контролем Верховної Ради України через утворену нею
Тимчасову слідчу комісію для з'ясування причин, що призвели до
кризового фінансового стану Акціонерного комерційного
агропромислового банку "Україна", та перевірки дотримання
законності при здійсненні його ліквідації (далі - Тимчасова слідча
комісія).
Прийнятий Верховною Радою України Закон України "Про
врегулювання заборгованості за вкладами фізичних осіб - вкладників
та інших кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового
банку "Україна" ( 3097-14 ) встановив особливу процедуру
ліквідації банку "Україна" та розширив повноваження ліквідатора
банку "Україна" щодо її здійснення.
Завдяки ефективній співпраці Тимчасової слідчої комісії та
ліквідатора банку "Україна" забезпечено:
надходження близько 950 млн гривень на накопичувальний
рахунок ліквідатора банку "Україна";
повернення 47 тисячам фізичних осіб та 600 юридичним особам
коштів у сумі понад 200 млн гривень;
повернення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб коштів у
сумі 32 млн гривень;
передачу цілісного майнового комплексу банку "Україна"
вартістю 505 млн гривень, який перебував у заставі Національного
банку України, у власність держави;
збереження понад 1000 об'єктів нерухомості для розміщення
державних установ.
Вперше при ліквідації банку повернення коштів для розрахунку
з вкладниками становить майже 50 відсотків, тоді як у світовій
практиці цей показник не перевищує 10-13 відсотків.
Водночас Верховна Рада України констатує, що станом на
10 листопада 2005 року незадоволеними залишилися вимоги
47 тисяч 432 кредиторів на загальну суму 897 млн 036 тис гривень.
На даний час практично єдиним суттєвим джерелом надходження
коштів є дебіторська заборгованість, яка становить
781 млн гривень, а з урахуванням відсотків - близько
1,4 млрд гривень.
Однак невиконання ліквідатором банку "Україна" пункту 4
Постанови Верховної Ради України від 10 січня 2002 року N 2956-III
( 2956-14 ) щодо оприлюднення списку із 150 найбільших боржників
банку "Україна" - суб'єктів господарювання із зазначенням їх
власників та сум заборгованості за неповернутими кредитами дало
змогу підприємствам-боржникам не повернути кредити та уникнути
кримінальної відповідальності.
Зміна політичної ситуації в Україні дала можливість
Тимчасовій слідчій комісії отримати список найбільших боржників
банку "Україна", витрати на оприлюднення якого не передбачені
кошторисом ліквідації банку "Україна".
Враховуючи вищезазначене, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Тимчасовій слідчій комісії надати редакції газети
Верховної Ради України "Голос України" список найбільших боржників
банку "Україна" із зазначенням сум заборгованості.
2. Доручити редакції газети "Голос України" в десятиденний
термін опублікувати список боржників банку "Україна".
3. Дозволити Тимчасовій слідчій комісії звернутися до інших
засобів масової інформації щодо оприлюднення зазначеного списку.
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
Тимчасову слідчу комісію.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 грудня 2005 року
N 3177-IVвгору