Документ 3176-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.04.2011. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 19
Декрету Кабінету Міністрів України
"Про стандартизацію і сертифікацію"
щодо методики розрахунку вартості робіт,
пов'язаних з обов'язковою сертифікацією продукції
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 40, ст.402 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Статтю 19 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 ( 46-93 ) "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289) доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
     "4. Методика розрахунку вартості робіт, пов'язаних з обов'язковою сертифікацією продукції, затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 5 квітня 2011 року
N 3176-VIвгору