Документ 3172-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до пункту 3
розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
Бюджетного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 40, ст.401 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 3 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) доповнити словами "а також
реалізацію міжнародного проекту "Циклон-4".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 5 квітня 2011 року
N 3172-VIвгору