Документ 3171-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.05.1993
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.06.1993. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про оренду майна державних підприємств
та організацій"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.253 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону Української РСР "Про підприємництво"
( 698-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до пункту 4 статті 9 Закону України "Про оренду майна
державних підприємств та організацій" ( 2269-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст.416) такі зміни:
слова "в тридцятиденний строк" замінити словами "в
п'ятнадцятиденний строк";
виключити слова "за наявності довідки про попередню згоду
орендодавця на укладення договору оренди".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 травня 1993 року
N 3171-XIIвгору